Uusien päiväkotien ja Vernissan remontin suunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa

Lautakunta kokoontui kevään viimeiseen kokoukseen 3.6. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa uusien päiväkotien suunnitelmat. Rekolaan suunnitellaan uutta päiväkotia, joka korvaa Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkodit ja sinne siirtyvät myös Koivukylän paviljongissa toimivat ryhmät. Myyrmäkeen suunnitellaan uusi Patotien päiväkoti vanhan tilalle sekä uusi Jokiuoman päiväkoti, joka korvaa Jokiuoman vanhan päiväkodin ja Metsikköpolun päiväkodin.

Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjauksen suunnitelma hyväksyttiin

Kulttuuritehdas Vernissa on Vantaan kulttuurisen nuorisotyön keskus, jossa järjestetään viikoittain lukuisia juhlia, konsertteja, teatteriesityksiä, seminaareja ja muita tapahtumia kaikenikäisille vantaalaisille. Vernissan tiloja käyttävät vantaalaiset koulut, järjestöt ja kulttuuritoimijat. Hankesuunnitelman mukainen perusparannushanke parantaa ja varmistaa nuorisotoimen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa, vahvistaa Tikkurilan jokirannan elinvoimaa ja mahdollistaa uuden alakulttuuriklubin sekä tapahtumatorin toteuttamisen Vernissan yhteyteen.

Remontin kustannukset olisivat noin 7,1 miljoonaa euroa. Hanke ei sisälly valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan. Hankkeen jatkovalmistelu ja toteuttaminen edellyttävät hankkeen ja tarvittavien määrärahojen hyväksymistä seuraavaan talousarvioon ja investointiohjelmaan.

Kaupunkiympäristön toimialan säästöohjelma 2020 hyväksyttiin

Koronaviruksen vaikutusten vuoksi Vantaan kaupungin haastava taloustilanne on heikennyt voimakkaasti. Kaupunginhallitus velvoitti 4.5.2020 toimialoja valmistelemaan käyttötalouden säästöohjelmat sekä karsintaesitykset investointiohjelmiin. Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kahden miljoonan säästöohjelman käyttötalouteen. Katuihin ja puistoihin kohdistuvista investoinneista karsitaan yhteensä 8 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2020 talousarviosta puuttuvan Hämeenkylän koulun rakentamiskustannusten kattaminen, noin 13 miljoonaa euroa, toteutetaan muita toimitiloihin kohdistuvia rakennusinvestointeja karsimalla.

Lautakunta painotti, että säästötoimienkin aikana tilojen terveellisyys ja turvallisuus tulee varmistaa.

Vantaa-Seuralle myönnettiin vuokrahyvitys keväältä

Tekninen lautakunta käytti otto-oikeuttaan Vantaa-Seura – Vandasällskapet ry:n vuokrahyvitysasiassa ja käsitteli asian kokouksen kohtana 21. Vantaa-Seura on hakenut kaupungilta vuokrahyvitystä ajalta 1.4.-31.5.2020 koskien seuran vuokraamaa Övre Nybackan kotiseututaloa. Koronapandemian aikana Övre Nybackaa ei ole voitu käyttää seuran omiin tapahtumiin eikä juhlatilakäyttöön. Vuokrahyvitys hylättiin aiemmin virkamiespäätöksenä perustuen yhdistyksen aiemmin saamiin kaupungin toiminta-avustuksiin ja vuokrahyvityksiin. Lautakunta päätti kuitenkin nyt hyväksyä vuokrahyvityksen täysimääräisenä eli 3168,36 euron suuruisena.

Lautakunta käsitteli myös Vantaan kaupungin lausuntoesitystä Maantie 152:n (välillä Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä) parantamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausuntoa täydennettiin kirjauksella: Vantaan kaupunki näkee, että Kesäkylän pohjoispuolinen Mt 152-linjaus tulee ottaa mukaan YVA-arviointiin. Lausunto etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 4.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter