Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti ensi vuoden talousarvioesityksestä osaltaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli talousarvioesitystä kokouksessaan 8.9. Lautakunta teki lisäyksiä talousarvion tekstiosaan. Lisäykset koskivat pyrkimystä valmistuvien pientalojen määrän kasvuun, puurakentamisen lisäämistä, Vantaan kehittämistä kansainvälisenä lentokenttäkaupunkina yritykset ja matkailuelinkeino huomioon ottaen, Vantaan houkuttelevuuden lisäämistä asuinpaikkana rakentamalla muun muassa town house -tyyppisiä taloja ja pyrkimällä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuisiin ratkaisuihin, segregaation vähentämistä kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin muun muassa lähiöitä kehittämällä sekä prosessien tehostumista ja tiedonkulun parantamista toimialalla.

Toimialan sitovaksi tavoitteeksi päätettiin lisätä: Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy. Vuoden 2021 mittariksi tälle tavoitteelle päätettiin: kaupunkiympäristön toimiala määrittelee kaikille suuralueille omat kehittämistavoitteet ja avainhankkeet.

Toimialan muut keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:
• Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 40 miljoonaa euroa vuonna 2021.
• Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
• Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
• Kestävät liikkumismuodot kasvavat.
• Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee.
• MAL-tavoitteet toteutuvat.
• Valmistuvien pientaloasuntojen määrä on 400 vuodessa.
• Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia.
• Tikkurilan toimitalohanke etenee.

Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustossa.

Tutustu toimialan talousarvioesitykseen v. 2021 ja taloussuunnitelmaan v. 2022-2024

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksestä lisää ennakkotiedotteessa.

Alkavia asemakaavatöitä

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi alkavia asemakaavatöitä. Tiilenlyöjänkujalle Petikkoon suunnitellaan lisää rakennusoikeutta liike- ja toimistotiloille. Vaakapuistoon Hämevaarassa suunnitellaan pientaloasumista Rajatorpantien varteen.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Hakunilan Saagatielle uutta asumista

Saagatien päässä sijaitseva julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön (asia 9). Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla. Asuinalueen katuverkko ja kunnallistekniikka on rakennettu suunnittelualueelle asti. Kaava-alueen laajuus on noin 1,7 hehtaaria, josta rakentamista osoitetaan noin 1,3 hehtaarin alueelle. Alueelle suunnitellaan rivi- ja kerrostaloja noin 170 uudelle asukkaalle.

Asukkaiden toive olemassa olevan puuston säilyttämisestä otettiin huomioon varaamalla kaava-alueen laidoille puistoalueita ja osoittamalla tonttien laidat istutettaviksi. Lisäksi alueelle merkittiin puustokartoituksen perusteella myös runsaasti säilytettäviä puita.

Lautakunta päätti asettaa kaavamuutoksen nähtäville.

Lisäksi päätettiin esittää kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi asemakaavamuutos Vapaalan Piikkirinne 3:ssa, jossa pitkään rakentamattomalle pysäköintitontille suunnitellaan kahdeksankerroksisen kerrostalon kaavoittamista (asia 10). Samoin päätettiin esittää hyväksyttäväksi Kuusijärven pysäköintipaikan mahdollistama asemakaavamuutos. Suositulle ulkoilualueelle suunnitellaan suurempaa pysäköintialuetta ja uusia, turvallisempia ajoyhteyksiä. Kuusijärven rannan läheisyyteen sijoitetaan alueen vierailijoita palvelevia rakennuksia sekä luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Lähivirkistysalueelle linjataan uusia latuja ja reittejä alueen luontoarvot turvaten (asia 11).

Lautakunta päätti myös muun muassa myydä Petikosta Tähti-Caravan Oy:lle liikerakennustontti 370 000 eurolla (asia 15) sekä teollisuustontti Piispankylästä Vir-invest Oy:lle 655 380 eurolla. Alueelle sijoittuu myös MV-Jäähdytys Oy (asia 17).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi talousarvioesitys edellä mainituin lisäyksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 8.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter