Ympäristölautakunta päätti kevään kokouksista - kuntavaalien jälkeen lautakunta lakkaa olemasta

Valtuustokaudella 2021–2025 kaupunkiympäristön toimialan toimielimet ovat kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunkitilalautakunta sekä kaupunkiympäristölautakunnan alainen lupajaosto. Nykyisellään ympäristölautakunnassa käsitellyt asiat siirtyvät pääosin lupajaostoon. Uuden lautakuntarakenteen mukainen hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2021. Muutos liittyy Uusi Vantaa -organisaatiouudistukseen, jonka myötä Vantaan kaupungin toiminnot ovat jakautuneet uudenlaisiin palvelulähtöisiin kokonaisuuksiin. Ympäristölautakunnan alainen ympäristökeskus on jo vuoden 2020 alusta kuulunut kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueeseen yhdessä kaupungin asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen, tietopalveluiden ja rakennusvalvonnan kanssa. Yleinen trendi Suomen kunnissa on ollut vähentää luottamustoimielinten määrää ja keventää näin hallinnon prosesseja. Kaupunkiympäristön toimialalla lautakuntien määrä vähenee uudessa lautakuntarakenteessa nykyisestä kolmesta kahteen.

Ensi vuoden 2021 puolella ympäristölautakunta kokoustaa vielä viidesti tammi-toukokuu välisenä aikana. Lautakunta hyväksyi aikatauluehdotuksen kokouksessaan 1.10.

Lisäksi lautakunta käsitteli mm. seuraavat asiat:

  • Kaupunkiympäristön toimialan lautakuntaseminaari (asia 5)
  • Ympäristöluvan rauettaminen / Transdev Vantaa Oy, Tuupakan linja-autovarikko (asia 6)
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristölupahakemuksesta / Encore Ympäristöpalvelut Oy, Viinikkalan tuotantoyksikön ympäristöluvan muuttaminen (asia7)
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvan rauettamisesta/ HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, kuonankäsittelyalue (asia 8)

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter