Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää hyväksyttäväksi Aviapoliksen asumisen kaavoja

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 3.11. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa uutta asumista Aviapolikseen, Veromiehen kaupunginosaan, mahdollistavia kaavamuutoksia. Sekä Annefred eteläinen että Aviapolis eteläinen -kaavamuutokset ovat olleet jo aiemmin nähtävillä ja ne etenevät nyt lautakunnan päätöksellä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Annefred eteläinen -nimiselle, 12,4 hehtaarin laajuiselle kaavamuutosalueelle suunnitellaan kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1200 asukkaalle sekä monitoimirakennus Atomi, jonne sijoittuu päiväkoti, yhtenäiskoulu sekä nuorisotila (asia 12). Kaava-alueella sijaitsee myös useita puistoalueita sekä katu- ja torialueita. Asuinrakennusten korttelit ovat umpikortteleita, jotka kätkevät sisäänsä vehreitä sisäpihoja. Alue on tällä hetkellä rakentamaton, ja kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten ja -laitosten sekä hotellirakennusten korttelialueiksi.

Resurssiviisaus ja ekologisuus näkyvät Annefredissä kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen suosimisena, resurssiviisaina ratkaisuina rakentamisessa sekä puiston ja katualueiden hulevesien hallinnan toteuttamisena luonnonmukaisin menetelmin. Pysäköintalojen katot toteutetaan ainakin osin viherkattoina.

Aviapolis eteläinen -kaava (asia 13) Veromiehen kaupunginosassa sisältää uutta asumista noin 650 asunnon verran, noin tuhannelle asukkaalle, sekä uutta liike- ja toimistorakentamista. Kolmen hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee tulevan Vantaan ratikan reitin varrella, Aviapoliksen juna-aseman eteläisen sisäänkäyntirakennuksen ympärillä.

Alkavia asemakaavatöitä

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi alkavia asemakaavatöitä (asia 4).

Tiilenpolttajankuja 3b:hen Petikossa suunnitellaan teollisuus- ja varastorakennusten tontin laajentamista, jotta sen pysäköintialuetta voidaan laajentaa. Kalliosolantie 7:ssa muutetaan alueen käyttötarkoitusta pienteollisuusrakennusten korttelialueesta teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusten sallittu korkeus nousee kahdesta kolmeen kerrokseen.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi nähtäville päätettiin esittää seuraavia asemakaavamuutoksia:

  • Tiilenlyöjänkuja 1, Petikko: teollisuus- ja varastotontille liike- ja toimistotilaa 100k-m2 (asia 9).
  • Vieteririnne, Hämevaara: neljä uutta pientalotonttia, tonteille on valmiit kadut ja kunnallistekniikka (asia 10) sekä Vieteririnne 5-7 rakennusoikeuden korotus naapuritonttien tasolle (asia 11).

Lautakunta käsitteli myös useiden kaupunkiympäristön toimialan palvelujen maksujen tarkistamisia, esimerkiksi asemakaavamuutoksista perittävien maksuluokkien suuruutta (asiat 15-23) sekä lausui Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta (asia 14).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Asia 16 poistettiin listalta esittelijän toimesta.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 3.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter