Kannanotto tartuntatautilain väliaikaiseen muuttamiseen

Vantaan, Helsingin, Espoon ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajat julkaisseet avoimen kirjeen tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta:

Pääkaupunkiseudun kunnat ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) pitävät luonnoksessa hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (VN/24131/2020) tehtyä esitystä maahantulijoiden testaamisesta ja siihen liittyvistä karanteenipäätöksistä hyvin vaikeana tai jopa mahdottomana toteuttaa.

Erityisesti esityksen ongelma on terveydenhuollon resurssien voimakas sitominen tilanteessa, jossa sitä kipeästi tarvitaan epidemian hoitamiseen. Käytännössä tällaista tartunnanjäljitykselle kriittistä resurssia ei pystytä irrottamaan. Tartunnanjäljitystä sekä epidemiaterveysasemien ja sairaaloiden toimintaa ei saa vaarantaa.

Lentokentän terveysturvallisuustoimenpiteet tulee kohdistaa oikein niin, että varmistetaan lentokentän toiminta ja turvallinen matkustajaliikenne. Nyt lakiluonnoksessa esitetyt toimenpiteet ja resurssien käyttö eivät kohdentuisi tartuntariskin kannalta suurimman riskin maahantulijoihin vaan enemmän matkailijoihin, joiden kontaktit suomalaiseen väestöön jäävät lyhyiksi.

HUS on varautunut matkailun lisääntymiseen varaamalla testauskapasiteettia ja luomalla yhteistyössä verkkopohjaisen palvelun, jolla voidaan automatisoida matkailijoiden testausta ja maahantulon seurantaa. Katsomme, että tämä FINENTRY-palvelu ja sen käyttöön perustuva toimintamalli takaisivat epidemian hallinnan ja kohdentaisivat testaustoimintaa paremmin riskiarvion perusteella.

FINENTRY-palvelun avulla voidaan myös ohjata maahantulijoita testeihin sekä tarvittaessa hallinnoida testituloksia ja niiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Esitämme, että FINENTRY-palvelu ja siihen perustuva testausmalli otetaan valtakunnallisesti käyttöön ja hallituksen esityksessä ehdotetusta toimintamallista luovutaan. Tulemme perustelemaan tämän ehdotuksemme tarkemmin antaessamme kukin lausuntomme tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Lentokentällä tapahtuvaa testaustoimintaa on lisäksi mahdollisuus tulevaisuudessa täydentää kehittyvillä pikatesteillä.

Allekirjoittaneet:

Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja, Vantaa

Jan Vapaavuori
Pormestari, Helsinki

Jukka Mäkelä
Kaupunginjohtaja, Espoo

Juha Tuominen
Toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vantaan kaupungintalo kuvituskuvassa
Julkaistu: 20.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter