Valtuusto keskusteli vantaalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista

Valtuusto merkitsi tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen raportin toimintavuosilta 2019 ja 2020. Sosiaali- ja potilasasiamies on riippumaton ja itsenäisessä työntekijäasemassa oleva toimija, jonka työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Vuonna 2019 yhteydenottoja Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehelle tehtiin noin 2 000. Tänä vuonna COVID-19-pandemia on heijastunut toimintaan muun muassa rajoitusten ja suositusten laillisuutta koskevien kysymysten lisääntymisenä. Ennen koronavirusepidemiaa sosiaalihuoltoa koskevat yhteydenotot koskivat useimmin vanhustenhoitoa. Perustoimeentuloa koskevat kysymykset vähenivät aikaisempiin vuosiin verrattuna. Terveydenhuollon yleisimmät yhteydenotot koskivat yhteyden saamista palveluun.

Koronavirusepidemian myötä hoitovelka on lisääntynyt, ja erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat ylittyvät koko maassa. Vuoden 2020 loppupuolella psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on poikinut muutaman yhteydenoton. Tietosuojaan liittyvät kysymykset ovatkin olleet toistuvasti esillä sosiaali- ja potilasasiamiehen raporteissa kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana.

Maa- ja asuntopoliittisten linjausten seuranta

Runsaaseen keskusteluun ja pöytäkirjalausumaan kirvoitti myös tiedoksi merkitty maa- ja asuntopoliittisten linjausten seurantaraportti. Vantaan tavoitteena on pitkäjänteinen ja toimiva maa- ja asuntopolitiikka, jolla ohjataan kaupungin kasvua. Vantaa haluaa varmistaa alueidensa sosiaalisen eheyden sekä luoda edellytykset elinkeinoelämälle ja työpaikkojen kasvulle. Ensisijaisesti halutaan varmistaa riittävä, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotuotanto.

Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset pohjautuvat jo aiemmin kaupungilla päätettyihin ja käytössä olleisiin toimintaperiaatteisiin, jotka yhdistettiin toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi.

Linjausten päämäärät ja tavoitetilat limittyvät valtuustokauden strategiassa päätettyihin painopistealueisiin. Niitä ovat hiilineutraali Vantaa 2030, kaupungin tiivistäminen lähiluontoa vaalien, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, elinvoiman ja vetovoiman lisääminen sekä talouden tasapainon turvaaminen.

Vantaan kaupunginreviisorin viran valinta jätettiin pöydälle

Kaupunginvaltuusto päätti jättää kaupunginreviisorin viran täyttämisen pöydälle. Valintaprosessista tehdään ulkoinen tarkastus, joka liittyy prosessiin – ei valittavaksi esitettyyn henkilöön.

Valtuusto hyväksyi seuraavat asemakaavat:

  • Hämeenkylä, Santamäentie 15 missä entinen linja-autojen kääntöpaikka ja kevyen liikenteen väylä sekä muuta katualuetta muutetaan kolmeksi omakotitontiksi (asia 12)
  • Veromies, Annefred eteläinen alueelle sijoittuu kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1200 asukkaalle, monitoimirakennus Atomi, puistoalueita sekä katu- ja torialueita (asia 13).
Julkaistu: 14.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter