Kaupunginhallituksessa kolme asemakaavaa

Kaupunginhallitukselle esitetään maanatain 25.1.2021 kokouksessa kolmen asemakaavan saattamista kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 • Asemakaavamuutos Hakunilassa
  Saagatien päässä sijaitseva julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön. 1,7 hehtaarin kaava-alueesta rakentamiseen varataan noin 1,3 hehtaarin alue, johon sijoittuu sekä rivi- että kerrostaloja. Tämä mahdollistaa kodit noin 170 uudelle asukkaalle, asia 14
 • Asemakaavamuutos Hämeenkylässä
  Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevan liikerakennuksen purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi kaupunkikortteliksi, johon sijoittuu 6–8-kerroksisia asuinkerrostaloja, noin 350 asuntoa, liiketilaa sekä viisikerroksinen pysäköintitalo, asia 15
 • Asemakaavamuutos Petikossa
  Asemakaavan muutoksessa Tiilenlyöjänkuja 1:n teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi, mikä mahdollistaa autokaupan laajennuksen ja tukee Petikon kaupallista kehittämistä, asia 16.

Kaupunginhallituksen listalla lisäksi muun muassa:

 • Valtion ja pääkaupunkiseudun välisen ekosysteemisopimuksen hyväksyminen vuosille 2021–2027, asia 9
 • Yleishallinnon sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelmien 2021 hyväksyminen ja toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen, asia 10
 • Kaavoitusohjelman 2021 tiedoksi merkitseminen , asia 12
 • Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Uudenmaan ELY-keskuksen hakemuksesta uuden Lepsämäjoen sillan rakentamiseksi Luhtaanmäenjoen yli sekä vanhan sillan osittaiseksi purkamiseksi, asia 13,

Asialista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 20.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter