Elmon uimahallin ja urheilupuiston suunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa

Tekninen lautakunta kokoontui 17.2. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Elmon uimahalliin ja urheilupuistoon liittyviä suunnitelmia, ja hyväksyttiin uimahallin hankesuunnitelma (asia 5) ja urheilupuiston yleissuunnitelma (asia 6). Suunnitelmat on aiemmin hyväksynyt myös vapaa-ajan lautakunta osaltaan.

Elmon urheilupuisto parantaa koko Koillis-Vantaan liikuntamahdollisuuksia. Urheilupuisto ja uimahalli sijoittuvat noin 18 hehtaarin suuruiselle alueelle Asolanväylän varrelle, Korson ja Koivukylän välimaastoon. Nykyisin rakentamatonta, kallioista metsä- ja peltoaluetta ympäröivät Asolan, Kulomäen, Matarin ja Lipstikan asuinalueet.

Uimahalli on ensimmäinen Elmon urheilupuistoon toteutettava rakennus. Tänä vuonna alueella tehdään uimahallin rakentamista valmistelevia töitä, kuten puiden kaatoa ja maarakentamista. Työt alkavat elokuussa. Varsinaisen uimahallirakennuksen rakennustyöt alkavat ensi vuonna, ja uimahalli valmistuu vuonna 2025. Monipuoliseen ja esteettömään uimahalliin odotetaan 300 000–350 000 kävijää vuodessa. Hallin pääaltaaksi tulee 50 metrin pituinen teräsallas, jossa on kymmenen uimarataa. Lisäksi halliin tulee terapia-allas, erillinen opetusallas, hyppyallas, kahluuallas, lastenallas, kylmäallas ja vesiliukumäki. Uimahallirakennus toteutetaan energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäen. Uimahallin rakentaminen kustantaa noin 36 miljoonaa euroa.

Koillis-Vantaalla, Korson ja Koivukylän suuralueilla, on noin 60 000 asukasta, ja määrän ennustetaan edelleen kasvavan. Alueiden uimareita on tähän asti palvellut Korson koulun yhteydessä toimiva Korson uimahalli, joka poistuu käytöstä kun Elmon uimahalli avataan.

Elmon urheilupuisto tulee tarjoamaan monipuoliset puitteet liikuntaan kaikenikäisille. Puisto toteutuu vaiheittain, useiden vuosien kuluessa. Vuosina 2021–2023 urheilupuistosta rakennetaan valmiiksi uimahallia ympäröivät alueet, osa parkkipaikasta sekä uimahallin tarvitsemat liikenneyhteydet. Tämän jälkeen alue täydentyy toiminto kerrallaan. Koko urheilupuisto toteutuessaan kustantaa 19 miljoonaa euroa.

Kesäkautta varten Elmoon tulee erilaisia pallokenttiä, juoksusuora ja pituushyppypaikka. Elmon pohjoisosa on puistomainen, siellä voi harrastaa lenkkeilyä, kiipeilyä, ulkokuntoilua ja ryhmäliikuntaa. Talvella urheilupuisto tarjoaa mahdollisuudet jääkiekkoon, luisteluun, hiihtoon, lenkkeilyyn ja lumileikkeihin. Elmonaukion läheisyyteen sijoittuvat jäähalli, uimahalli ja mahdolliselle maauimalalle varattu alue ja niiden ympärille pelikentät ja muut liikunta-alueet.

Tavoitteena 323 kilometriä pääpyöräreittejä Vantaalle

Vantaan pyöräliikenteen tavoiteverkko -työssä on määritetty pääpyöräreittien verkko vuodelle 2030 sekä reittien luokitus ja niiden suunnitteluperiaatteet. Tavoiteverkon pituus on 323 km, josta 45 km on kokonaan uusia pyörätieosuuksia.

Pääpyöräreitit ovat yhteyksiä, joilla lähtökohtaisesti on paljon pyöräliikennettä. Ne yhdistävät paljon liikennettä synnyttävät toiminnot toisiinsa, esimerkiksi merkittävät liikuntapaikat aluekeskuksiin tai baanoihin. Pääpyöräreitit sijaitsevat tavanomaisesti pääkatujen varsilla, ja yleensä jalankulku ja pyöräliikenne on eroteltu tai ne yhdistävät merkittäviä toimintoja, jotka ovat tavanomaisesti pääkatujen ja kokoojakatujen
varsilla. Pääpyöräreittien yksi merkittävä laatukriteeri muihin pyöräreitteihin verrattuna on niiden parempi talvihoidon taso. Lautakunta hyväksyi tavoiteverkkotyön ohjeellisena noudatettavaksi kaavoituksessa, tarkemmassa suunnittelussa ja investointisuunnittelussa (asia 13).

Lisäksi päätettiin mm. hyväksyä Kelokuusen päiväkodin hankesuunnitelma (asia 7) ja Korson päiväkodin tarveselvitys (asia 8). Kaivokselan koulupaviljonki päätettiin hankkia vuokraamalla (asia 9).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter