Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tontin vuokrauksesta

- Vehkalan yritysalue täydentyy Solar Foods Oy:n toiminnoilla

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 4.5. Lautakunta päätti muun muassa Vehkalan alueelle sijoittuvasta tonttivarauksesta. Solar Foods Oy on suomalainen yritys, joka kehittää uudenlaista ratkaisua globaaliin ruoantuotantoon. Yhtiö on tuomassa markkinoille uudenlaisen proteiinin nimeltään Solein®, jonka pääraaka-aineina ovat hiilidioksidi ja sähkö.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan yrityksen Vehkalaan sijoittumista varten tehtävän maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen (asia 19). Solar Foods Oy suunnittelee vuokrattavalle, noin 7500 m2 laajuiselle tontille pääkonttorirakennusta, ekologista proteiinintuotantoyksikköä ja Experience Hub -vierailukeskusta, jossa havainnollistetaan eri sidosryhmille ja kuluttajille yhtiön proteiini-innovaatiota.

Vuokrattava tontti sijaitsee Vehkalan juna-aseman läheisyydessä, Härkälenkki -nimisen kadun varrella. Vuosivuokra tontista on 46 800 euroa ja vuokra-aika 20 vuotta. Solar Foods Oy:llä on oikeus lunastaa kiinteistö, kun kiinteistölle rakennettava rakennus on valmis ja hyväksytty käyttöönotettavaksi.

Yrityksen toimintoihin sijoittuu Vehkalassa noin 60 työpaikkaa.

Alkavia asemakaavatöitä

Vantaan Energia suunnittelee kaukolämpövarastoa Kuninkaalaan. Se sijoittuisi Kehä III:n alle noin 50–60 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Suunnitelmassa varaston ajoyhteystunnelit kulkevat maan alla Kuusikon läpi ja tunneleiden suuaukot sijoittuvat Untipakan alueelle, jolloin huoltoajoyhteys tunneleihin olisi Kyytitieltä.

Myyrmäessä Kiinteistö Oy Myyrinpuhos, Liesikujan Autopaikat Oy ja Kiinteistö Oy Myyrmäen kauppakeskus ovat hakeneet asemakaavan muuttamista siten, että nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos puretaan ja tilalle rakennetaan asumista, palveluita, liike- ja toimitilaa.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi päätettiin muun muassa Varistoon suunnitteilla olevan sähköaseman vaatimasta kaavamuutoksesta Variston Matkatielle (asia 9). Lautakunta päätyi kaavamuutoksen etenemisen taakse äänin 12-2 ja jätti asiasta pöytäkirjalausuman: Esitetään, että kehitetään keinoja vahvistaa ja parantaa ekologista runkoyhteyttä ympäröivillä alueilla. Kaavamuutos etenee kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Tikkurilan kaavarunko (asia 8) sekä asuntorakentamista palvelevien pysäköintitonttien ja maanalaisten alueiden yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen (asia 11) jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asiaan 12, Suunnitteluvarauksen laajennus Arena 3.3. -hankkeelle Kivistössä, jätettiin Vihreiden pöytäkirjalausuma: Vihreä ryhmä esittää, että tapahtuma-areenan suunnittelutyössä etsitään keinoja varmistamaan liito-oravien suojelua.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Kokousaikatauluihin muutoksia kuntavaalien siirtämisen vuoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousaikatauluun tuli muutoksia kuntavaalien siirtämisen vuoksi. Uusiksi kokousajankohdiksi kesä-elokuussa 2021 päätettiin seuraavat ajankohdat: maanantai 14.6.2021 ja tiistai 17.8.2021. Uuden lautakuntarakenteen mukaisen kaupunkiympäristölautakunnan ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 21.9.2021.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 4.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter