Tekninen lautakunta hyväksyi Tikkurilan urheilupuiston yleissuunnitelman

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 5.5. Tikkurilan urheilupuiston pitkän aikavälin suunnitelmaa, joka viitoittaa puiston tulevaisuutta jopa vuoteen 2050 saakka. Lautakunta hyväksyi suunnitelman teknisen lautakunnan osalta. Suunnitelman hyväksyi myös vapaa-ajan lautakunta kokouksessaan 20.4.

Tikkurilan urheilupuiston olemassa olevien rakennusten elinkaaret tulevat päätökseen lähivuosikymmeninä, jolloin avautuu mahdollisuus järjestää palvelurakentamista kaupunkimaisemmalla ja toimivammalla tavalla. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Tikkurilan urheilupuistolla on mahdollisuus palvella ympärivuotisesti kaupunkilaisten liikunta- ja virkistysalueena. Suunnitelma jäsentää alueen ulko- ja sisätilat selkeäksi kokonaisuudeksi, jossa säilytetään arvokasta vanhaa ja luodaan rohkeasti uutta.

Lähivuosina on tarkoitus muun muassa parantaa jalkapallon pelaamisen olosuhteita rakentamalla uusia kenttiä ja jalkapallohalli ja uusimalla katsomotilat sekä parantaa alueen liikenneratkaisuja. Alueelle tullaan myös jo kevään ja kesän 2021 aikana rakentamaan paviljonkikoulu lähialueen koulujen tulevien remonttien aikaiseksi väistötilaksi.

Puiston suunnitelmasta lisätietoa erillisessä tiedotteessa

Koulu- ja päiväkotihankkeista päätöksiä

Mårtendals skolan koulurakennuksen perusparannus ja koulurakennuksen yhteyteen rakennettava päiväkotilaajennus vahvistavat ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalveluiden ja perusopetuksen kokonaisuutta Vantaalla. Muutosten ja perusparannusten myötä koulun tilat vastaavat paremmin uuden opetussuunnitelman mukaisiin vaatimuksiin. Hankkeelle laskettu kokonaiskustannusennuste on 12 876 000 euroa. Lautakunta hyväksyi Mårtensdals bildningsrum -hankkeen tarveselvityksen. Esitykseen tehtiin kokouksessa seuraava täydennys esittelijän toimesta: hankkeen suunnittelussa ensisijaista tulee olla rakennuksen teknisen kunnon varmistaminen ja korjausten oikea-aikainen toteuttaminen (asia 11).

Korson uusi päiväkoti korvaa Korson päiväkodin ja tuleva päiväkoti vastaa alueen lapsimäärän kasvuun. Päiväkoti rakentuu nykyisen, purettavan Korson päiväkodin tontille. Hankkeelle laskettu tavoitehinta on 8,12 milj. euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2023. Lautakunta hyväksyi päiväkodin hankesuunnitelman (asia 12).

Rajakylän päiväkodin tekniseltä kunnoltaan heikko päärakennus ollaan korvaamassa paviljonkirakennuksella. Paviljongin kilpailutuksessa tuli vain yksi tarjous, joten meneillään oleva hankinta keskeytetään ja kilpailutetaan uudelleen (asia 13).

Myös toisen asteen koulutuksen palveluverkon esiselvitys hyväksyttiin (asia 7). Tekninen lautakunta yhtyi opetuslautakunnan 19.4. tekemään päätöslisäykseen: Lautakunta toteaa b) että selvitys toimii tausta-aineistona seuraavalle valtuustolle annettavan palveluverkkosuunnitelman valmistelussa. Lautakunta painottaa, että oppimiskampus -hankkeen toteuttamisesta voidaan päättää vasta, kun on laadittu tarkemmat suunnitelmat hankkeen sisällöstä, kumppaneista ja rahoituksesta. Lue lisää palveluverkkoselvityksestä opetuslautakunnan aiemmasta tiedotteesta.

Kokousaikatauluihin muutoksia kuntavaalien siirtämisen vuoksi

Teknisen lautakunnan kokousaikatauluun tuli muutoksia kuntavaalien siirtämisen vuoksi. Uusiksi kokousajankohdiksi kesä-elokuussa 2021 päätettiin seuraavat ajankohdat: keskiviikko 16.6.2021 ja keskiviikko 18.8.2021.

Uuden lautakuntarakenteen mukaisen kaupunkitilalautakunnan ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 22.9.2021.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti lukuun ottamatta edellä mainittuja täydennyksiä asiakohtiin 7 ja 11.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter