Vuoden 2020 tilinpäätös valtuuston käsittelyyn

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 10.5. Kokouksen asialistalla on muun muassa vuoden 2020 tilinpäätös, joka päätyi 55,1 miljoonan verran positiiviseksi. Tilikauden tulos parani 117,8 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vahvaa tulosta selittää valtion koronatuet.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 236,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut 1 463,2 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 529,3 miljoonaa euroa (+4,1 %) ja palveluostot 724,3 miljoonaa euroa (+3,5 %). Toimintakate oli -1 226,3 miljoonaa euroa, eli se heikkeni edellisvuodesta 49,4 miljoonaa euroa.

Verotuloja kertyi vuonna 2020 yhteensä 1 073 miljoonaa ja valtionosuuksia 293 miljoonaa. Verotulot kasvoivat 58,4 ja valtionosuudet 108,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kuntien valtionosuuksia lisättiin usealla valtion päätöksellä, joilla valtio kompensoi kunnille koronapandemian aiheuttamia kustannuksia. Näistä Vantaan osuus oli 73,8 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate oli 166,8 miljoonaa euroa. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan poistot 149-prosenttisesti, joten kaupungin tulorahoitus oli vuosikatteella mitattuna ylijäämäinen. Rahoituskulut pienenivät edelleen alhaisena pysyneestä korkotasosta johtuen 2 miljoonaan euroon, kun edellisvuonna ne olivat 2,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 investointimenot olivat 144,9 miljoonaa euroa. Kaupungin pitkäaikaisten lainojen nettovähennys oli 39,1 ja lyhytaikaisten lainojen 9,5 miljoonaa. Vuonna 2019 vastaavasti lainakanta kasvoi 43,2 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusosuus parani 116,7 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli vain 31,4 prosenttia.

Lisätietoa aiheesta kokouksen asialistalla sekä tilinpäätöstiedotteessa.

Asialistalla lisäksi muun muassa

  • Vuoden 2020 arviointikertomus (asia 8)
  • Ympäristövastuuraportti 2020–2021 (asia 10)
  • Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (asia 11)

Tutustu tarkemmin kokouksen asialistaan.

Suora lähetys ja puffivideo Vantaa-kanavalla

Valtuustokokousta pääsee seuraamaan suorana Vantaa-kanavalla maanantaina 10.5. kello 18 alkaen. Kaupunginvaltuuston selostustilaisuus ja kyselytunti pidetään torstaina 6.5. kello 17. Aiheina on tällä kertaa Apotin käyttöönottokokemukset, ympäristövastuuraportti sekä koronan tilannekatsaus. Myös tämä tilaisuus lähetetään suorana.

Lisäksi Vantaa-kanavalla julkaistaan kokousta edeltävänä perjantaina valtuuston käsittelyssä oleviin ympäristö- ja ilmastoaiheisiin liittyvä puffivideo.

Julkaistu: 6.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter