Ympäristölautakunta myönsi luvan puujätteen käsittelykentälle Seutulan Kiilassa

Ympäristölautakunta kokoontui 27.5. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupaa puujätteen käsittelykentän toteuttamiseksi Seutulan Hanskalliontielle (asia 7).

Käsittelykentällä varastoidaan ja murskataan pääasiassa yritysasiakkailta tuotavaa puujätettä sekä rakennusjätteestä eroteltua puuta, sekä varastoidaan lyhytaikaisesti murskauksesta syntyviä hakekasoja. Kentällä ei käsitellä kyllästettyä puuta. Murskattu materiaali toimitetaan polttoaineeksi energiantuotantolaitoksille.

Puujätettä otetaan vastaan ja kuormataan maanantaista lauantaihin klo 7.00–21.00 ja murskausta tehdään arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Puujätettä tuodaan alueelle keskimäärin 2-3 rekkakuormaa päivässä, ja alueelta kuljetetaan pois syntyvää haketta 1-2 kuormaa päivässä.

Toiminnasta aiheutuvat melu- ja pölyhaitat arvioidaan vähäisiksi. Hankealuetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen länsi- ja pohjoispuolella noin 700 metrin etäisyydellä. Hankealueen ja asuinrakennusten väliin jää osittain Seutulan vanha kaatopaikka. Alueella ja sen läheisyydessä on muuta vastaavaa melua tuottavaa toimintaa.

Lautakunta päätti muun muassa myös antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa seuraavista hankkeista:

  • L&T Ympäristöpalvelut Oy:n Keravan jätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan tarkastamis- ja muutoshakemus (asia 9)
  • HKScan Finland Oy:n Vantaan tehtaan ympäristöluvan tarkastamisesta (asia 10)

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 27.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter