Ympäristölautakunta hyväksyi raskaiden ajoneuvojen varikon ympäristöluvan

Ympäristölautakunta kokoontui 17.6. Lautakunta käsitteli muun muassa L&T Ympäristöpalvelut Oy:n raskaan ajoneuvokaluston varikkoalueen edellyttämää ympäristölupaa, joka myönnettiin.

Varikkoalue sijaitsee Hakkilassa entisellä soranottoalueella. Toiminta vaatii ympäristöluvan, sillä se sijaitsee Valkealähteen pohjavesialueella. Varikkokiinteistöllä toimii L&T Ympäristöpalvelut Oy:n lisäksi useita kuljetusalan yrityksiä. Lähin asutus on noin 260 metrin etäisyydellä kohteesta länteen ja lounaaseen Kunnaantiellä ja Kunnaankujalla. Kohteesta noin 300 metriä kaakkoon on Honkanummen hautausmaa. Muilta osin varikkoalue rajoittuu metsäkaistaleisiin.

Pohjavesialueella sijaitsemisesta johtuen jäte- ja hulevesiin tulee varikkoalueella kiinnittää erityistä huomiota. Pesu- ja huoltohallin jätevedet, samoin kuin varikkoalueen hulevedet tulee ohjata hiekan- ja öljynerottimien kautta viemäreihin. Myös pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tulee seurata kahdesti vuodessa.

Varikon toiminnasta aiheutuu myös jonkin verran melua. Vuorokaudessa kiinteistöllä käy noin 100-120 raskaan kaluston ajoneuvoa.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm.:

  • Miltrans Oy:n kaapelijätteen käsittelylaitoksen ympäristölupa, joka myönnettiin. Toiminta sijoittuu Kivipyykintielle (asia 6).
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Circulation Oy:n Viinikkalan kierrätysaseman toiminnan muuttamisesta Varpukalliontiellä (asia 7).
  • Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Keravanjoen ruoppaamisesta ja täytöstä sekä työsiltojen rakentamisesta Heurekansillan kunnostamiseksi (asia 8).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Ympäristölautakunta kokoontuu seuraavaksi elokuussa, 12.8.

Julkaistu: 17.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter