Vantaalle uusia linjauksia koronavirustilanteesta johtuen

Koronavirustilanne on heikentynyt loppukesän aikana myös Vantaalla, ja tartuntamäärät ovat korkealla. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätyi 12.8. pidetyssä kokouksessaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston kannalle, joten Vantaan kaupungin tilojen käyttöä koskevat linjaukset on päivitetty.

Linjauksilla pyritään tartuntamäärien laskemiseen huomioiden myös kaupunkilaisten hyvinvointiin vaikuttavia muita seikkoja.

Seuraavat linjaukset tulevat voimaan 20. elokuuta:

 • Yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavaksi aluehallintoviraston päätöksiä yleisötilaisuusrajoituksista. Linjaus voimassa toistaiseksi.
 • Yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat asiakastilat ovat auki rajoituksin. Avoimen käytön sisäliikuntatiloihin otetaan enintään puolet normaalista asiakasmäärästä.
 • Kirjastot ja omatoimikirjastot pidetään avoinna. Asukastiloja pidetään auki mahdollisuuksien mukaan rajoitukset huomioiden.
 • Museot pidetään avoinna. Kulttuuritilat pidetään auki AVIn ohjeistuksen mukaisesti.
 • Nuorisotilat pidetään auki niin, että 25 hengen rajoitus toteutuu.
 • Avoimessa käytössä olevat liikuntatilat (uimahallit ja kuntosalit) pidetään auki.
 • Muut liikuntapaikat ovat auki normaalein aukioloajoin myönnettyjen käyttövuorojen mukaan. Linjaus voimassa toistaiseksi.
 • Harrastustoiminta ja harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on sallittua lapsille ja aikuisille. Harrastustoimintaan on laadittu Ópetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje, jota mm. seurojen on noudatettava. Tilojen käyttäjille toimitetaan ohjeet turvallisen toiminnan järjestämiseksi ja terveysturvallisuussuunnitelmaa varten lomake, joka tulee järjestäjän täyttää.
 • Taiteen perusopetus tapahtuu lähiopetuksessa. Lastenkulttuurin harrastustoiminta toteutuu rajoitusten puitteissa. Kaupungin organisoima harrastustoiminta toteutetaan lähipalveluna.
 • Kansalaisopiston kurssit toteutetaan pääosin lähiopetuksessa.
 • Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta sekä aikuisten perusopetusta ja muuta kotoutumiskoulutusta järjestetään lähiopetuksena.
 • Nuorisotilat ja Vernissa on avattu rajoitetusti 3.5.2021. Nuorisotyön painopiste säilyy ulkona tapahtuvassa toiminnassa. Nuorisopalveluissa toteutetaan palveluita niin, että tiloihin otetaan enintään 25 henkilöä. Vernissaa koskee sama ohje, kuin muitakin tapahtumatiloja. Leirikeskuksien toiminnan järjestäjät huolehtivat itse rajoitusten toteutumisista. Nuorisopalvelut eivät itse järjestä leiritoimintaa.

Katso aluehallintoviraston päätökset ja ohjeet tästä AVIn uutisesta.

Julkaistu: 17.8.2021 
(muokattu: )