Kaupunkiympäristölautakunnalle esiteltiin Myyrmannin kaavamuutosta

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui 30.11. Kokouksessa lautakunnalle esiteltiin muun muassa alkavia asemakaavamuutostöitä.

Kiinteistö Oy Myyrmanni hakee liiketilojen lisäämistä nykyisen rakennuksen sisällä, ja osin kellaritasolle, yhteensä noin 2 300 kerrosneliön verran. Kaavamuutoksella halutaan mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen kauppakeskukseen ja parantaa väestömäärältään kasvavan alueen kaupallista palvelutarjontaa. Lisäksi kaavamuutoksella poistetaan Iskoskujalle suuntaava kauppakäytävä, joka on ollut vähäisellä käytöllä. Käytävän tilalle sijoitetaan liiketilaa. Kaavamuutosta esitellään verkossa Teamsin välityksellä keskiviikkona 1.12. klo 17. Mukaan voi liittyä verkkosivun www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen -tapahtumalinkistä. Kaavasta on julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta voi lausua mielipiteensä kaupungin kirjaamoon 13.12.2021 mennessä.

Vallinojan kaupunginosaan, Lehmustontielle suunnitellaan tiivistä ja matalaa, pientalovaltaista asumista tällä hetkellä rakentamattomalle alueelle. Kaavasta voi lausua mielipiteensä kaupungin kirjaamoon 31.12.2021 mennessä.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi lautakunnan kokouksessa päätettiin muun muassa vakanssien perustamisista (asiat 6 ja 7) sekä käsiteltiin oikaisuvaatimuksia suunnittelutarveratkaisupäätöksiin liittyen (asiat 8-10). Suunnittelutarveratkaisupäätös tehdään ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa. Suunnittelutarveratkaisulla harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa.

Julkaistu: 30.11.2021 
(muokattu: )