Vantaan kaupunki voi kohtuullistaa ja tarvittaessa luopua liikaa maksetun palkkion takaisinperinnästä

Ylen toimitus kirjoitti tänään 25.1. tilanteesta, jossa Vantaan kaupunki on perimässä sairaan lapsen äidiltä takaisin 6000 euron omaishoitajan palkkiota. Vantaan kaupunki pahoittelee tapausta ja toteaa, että omaishoitajanpalkkion taso määräytyy omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n, hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 300 euroa kuukaudessa. Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta oikeutta sairausvakuutuslain (1224/ 2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan.

Omaishoitajan palkkion saajalla on mahdollisuus hakea kaupungilta takaisinperinnän kohtuullistamista, ja tähän on tarjottu mahdollisuutta myös tässä tapauksessa. Jos takaisinperintään liittyvien taloudellisten selvitysten vuoksi todetaan, että tilanne on omaishoitajan kannalta kohtuuton, voidaan takaisinperinnästä luopua joko osittain tai kokonaan. Asiakkaalla on mahdollisuus toimittaa myös myöhemmässä vaiheessa selvitys taloudellisesta tilanteestaan, jolloin asia käsitellään uudelleen. Kaupunki on kohtuullistamiseen liittyvässä asiassa yhteydessä heti kyseisen omaishoitajaan.

Julkaistu: 25.1.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter