Perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta ei saatu tällä kertaa neuvottelutulosta

Kuntakenttää edustava Kuntatyönantajat, Vantaa, Jyväskylä ja Vaasa sekä muut suuret kaupungit ja Opettajien ammattijärjestö OAJ ovat yhdessä lähteneet uudistamaan sata vuotta käytössä ollutta opettajien työaikajärjestelmää. Yhteisenä tavoitteena on niin sanottu vuosityöaika, jossa kaikki opettajille kuuluvat työtehtävät olisivat työajan piirissä ja palkanmaksun perusteena olisi työtehtävien suorittamiseen kuuluva vuosittainen työaika. Tällä hetkellä opettajien palkka maksetaan pidettyjen oppituntien perusteella.

Työnantajan tavoitteena on ollut mahdollisimman oikeudenmukaisen palkanmaksun lisäksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti opettajien yhteisen suunnittelun lisääminen ja koulun toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Tällä kertaa KT, suuret kaupungit ja OAJ eivät löytäneet yhteistä näkemystä opettajien yhteissuunnittelun määrästä. Suuret kaupungit ovat tarjonneet ratkaisun saamiseksi noin 3–6 prosentin palkankorotuksia. Valitettavasti asiasta ei päästy sopimukseen. Tavoitteena ei ole ollut säästöjen aikaansaaminen, vaan työaikajärjestelmän kehittäminen opettajien hyvinvointia ja opetuksen laatua paremmin tukevaksi.

Vantaalla opettajien ammattiyhdistys VOAY ja kaupunki ovat yhdessä rakentavassa hengessä kehittäneet työaikajärjestelmää viimeisen viiden vuoden ajan ansiokkaasti. Vantaalaiset opettajat, rehtorit sekä ammattiyhdistyksen ja sivistysviraston edustajat ovat käyttäneet vuosityöaikajärjestelmän kehittämiseen useita satoja tunteja. Vantaa haluaa lämpimästi kiittää opettajia, rehtoreita ja Vantaan ammattiyhdistystä sekä yhteistyötahoja sitoutuneesta, innovatiivisesta ja laadukkaasta työstä uuden vuosityöaikamallin kehittämisessä.

Vantaa haluaa edelleen jatkaa opettajien työaikamallin kehittämistä yhdessä henkilöstönsä ja ammattiyhdistyksen kanssa hyvässä hengessä ja toivoo, että asiasta päästäisiin sopimukseen mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja, p. 040-7071115

OPPIEN JA OSALLISTUEN – YHDESSÄ ONNISTUEN

Kuntatyönantajien ja Vaasan kaupungin tiedotteet asiasta oheisissa linkeissä:

Kuntatyönantaja

Vaasa

Julkaistu: 20.2.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter