Sujuvasti Vantaalla – tuloksia Aviapoliksen liikennekokeiluista

Vantaan kaupunki on etsinyt uusia, innovatiivisia ratkaisuja liikenteen ja liikkumisen haasteisiin kahdessa juuri päättyneessä projektissa. Kokeiluprojektit toteutettiin Aviapoliksen alueella, joka on vahvalla kasvu-uralla. Hyvien yhteyksien työpaikka- ja palvelukeskittymään odotetaan lähivuosina tuhansia uusia asukkaita.

Vuoden 2016 keväällä käynnistyneessä Aviapolis MaaS (Mobility as Service) -projektissa alueelle lanseerattiin kaksi uutta liikkumispalvelua, taksikyytejä mobiilisovelluksen kautta yhdistelevä Vedia taxi ja lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut go now! -autot. Tavoitteena oli kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen uudenlaisten liikkumispalveluiden kehittäminen Aviapoliksen alueelle. Palveluissa tuli olla taustalla ansaintalogiikka, jolla palvelu toteutetaan ilman kaupungin tukea. Projektin aikana alueella liikkuville tarjottiin mahdollisuus kokeilla uusia liikkumispalveluja Aviapoliksen alueella ja samalla lisätä tietoisuutta viisaan liikkumisen ja uusien palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Uudet palvelut otettiin mielenkiinnolla vastaan alueella ja molemmat palvelut jäivät hyödynnettäväksi siellä myös jatkossa. Liikkumispalvelujen kehittämisen lisäksi projekti käynnisti Vantaan kaupungin sisällä laajemman keskustelun yhteiskäyttöisten autojen huomioimista jo suunnittelu- sekä kaavoitusvaiheessa sekä pysäköintipaikkojen tilavarauksista.

Pakkala-Tammisto –alueella puolestaan testattiin neljää erilaista, automatisoitua menetelmää liikennetietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi. Liikennetietoja kerätään ja analysoidaan kaupungin liikennesuunnittelun ohjaamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Tavoitteena oli löytää menetelmiä, joiden avulla tulevaisuudessa voitaisiin kerätä monipuolisempaa ja reaaliaikaisempaa liikennetietoa suunnittelun tueksi. Kokeilujen kautta saatiin arvokasta tietoa menetelmien soveltumisesta Vantaan kaupungin tarpeisiin. Vastaavia menetelmiä on tutkittu myös muissa kaupungeissa ja yhteisenä tavoitteena on edistää liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan toteutumista koko pääkaupunkiseudulla.

Pakkala-Tammisto –alueella sijaitsee ruuhkaiseksi koettu Tammiston kauppatie, jonka liikennemääristä saatiin projektin aikana kerättyä tietoa. Menetelmistä kaksi perustui kadun yläpuolelle asennettaviin kameroihin, jotka keräsivät tietoa esimerkiksi ajoneuvotyypeistä, liikennevaloihin pysähtyneiden autojen määrästä ja seisomisajasta. Kameranäköön perustuvat menetelmät onnistuivat teknisesti hyvin, mutta konenäkömenetelmiin liittyvät tarkemmat laskennat ja analysoinnit ovat vielä kesken.

Kolmas menetelmä hyödynsi analyysissaan ajoneuvoissa olevien navigaattoreiden tallentamia tietoja. Tulokset havainnollistavat hyvin lisääntyneen rakentamisen vaikutuksia alueen liikenneverkkoon vertailtaessa eri vuosia. Menetelmän avulla saadaan kerättyä tietoa jota voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi alueiden maankäytön suunnittelussa. Neljäs menetelmä keräsi tietoa käyttäjän liikkumisesta ja käytetystä kulkumuodosta matkapuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Otanta oli kuitenkin liian pieni, jotta tilastollisesti merkittäviä johtopäätöksiä esimerkiksi käytetyimmistä reiteistä voitaisiin tehdä.

”Molemmat projektit tarjosivat Vantaan kaupungille tärkeää tietoa uusista älyliikennepalveluista ja tiedonkeruumenetelmistä. Olemme ottaneet taas askeleen eteenpäin kohti tulevaisuuden sujuvaa, tehokasta liikkumista Vantaalla”, sanoo Vantaan kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Markus Holm.

Tutustu lisää Aviapolikseen

Julkaistu: 25.4.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter