Yleiskaava 2020 työ käynnistyy

Kaupunginhallitus nimesti uuden valtuustokauden toimikuntia, muun muassa yleiskaavatoimikunnan ohjaamaan Vantaan yleiskaavatyötä. Yleiskaavatoimikunta toimii lisäksi kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavan ohjaajana ja käsittelee Vantaan asunto-ohjelmaa. Yleiskaavan ensimmäisessä vaiheessa määritellään tavoitteet, jotka kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden vaihteessa. Uusina toimieliminä nimettiin lisäksi sisäilma-asioiden neuvottelukunta sekä kolme alueellista kehittämistoimikuntaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lausunnolla

Kaupunginhallitus antoi lausunnon varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muutoksista. Kaupunki pitää myönteisenä, että esitykseen ei sisälly maksujen korotuksia. Ehdotetut tulorajojen korotukset sekä maksuprosentin yhtenäistäminen ovat myönteisiä muutoksia.

Esitys vähentää merkittävästi asiakasmaksujen tulokertymää, mikä on haaste kaupungin talouden vakauttamisessa. Kaupunki ei kuitenkaan esitä muutoksia sisaralennuksen kasvattamiseen.

Vantaa pitää tärkeänä, että yksityisen hoidon tuella toimivien palveluntuottajien vetovoimaisuus säilyy. Esitetty lain voimaantuloaika on liian kireä.

Julkaistu: 14.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter