Opetuslautakunta päättää ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa koskevasta vastineesta

Opetuslautakunnalle esitetään 21.8. kokouksessa hyväksyttäväksi Vantaan kaupungin vastine opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan järjestämislupaehdotukseen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi 1.1.2018 alkaen. Koulutuksen järjestämislupien uudistaminen liittyy valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen reformiin.

OKM:n järjestämislupaehdotus vastaa suurelta osin Vantaan kaupungille myönnettyä voimassa olevaa järjestämislupaa. Vastineessa ammattiopisto Variaan on tavoitteena saada uutta koulutustarjontaa ammattitutkintoihin ja erityisammattitutkintoihin. Uutena avauksena haetaan järjestämislupaa liikunnanohjauksen perustutkintokoulutukseen. Lisäksi hyväksyttäväksi esitetään hakemus työvoimakoulutuksen tehtävään ja hakemus laajennetun oppisopimuskoulutuksen tehtävään. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille.

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestäminen 1.1.2018 alkaen

Opetuslautakunnalle esitetään, että oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestämisen periaatteet uudistetaan Vantaalla 1.1.2018 alkaen. Tavoitteena on selkeyttää toimintamallit Vantaan aikuisopistossa, Menolippu –ryhmässä ja nuorten työpajoilla. Opetuksen järjestämisen periaatteet ja opiskelijaksi ottamisen kriteerit tarkistetaan. Muutos pohjautuu eduskunnan 29.12.2016 hyväksymään ja muuttuneeseen oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetusta koskevaan perusopetuslain 46 §:ään.

Martinlaakson päiväkodin tavoitehinnan tarkistaminen

Opetuslautakunnalle esitetään Martinlaaksoon rakennettavan korvaavan päiväkodin tavoitehinnan tarkistuksen hyväksymistä. Tilakeskus esittää, että Martinlaakson päiväkodin tavoitehintaa tarkistetaan hintaan 6 100 000 eur (alv 0%). Korotusta aiemmin hyväksyttyyn tavoitehintaan tulisi 387 000 eur (alv 0%). Hinnan nousu johtuu pääasiassa muuttuneesta markkinatilanteesta. Hyväksytty kustannusennuste on tehty tarveselvitysvaiheessa 14.9.2015. Mikäli opetuslautakunta hyväksyy hinnantarkistuksen, asia siirtyy opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lisäksi lautakunnalle tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksessa 14.8.2107 esillä ollut lausunto lakiluonnokseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Opetuslautakunnan 21.8.2017 asialista liitteineen.

Uuden toimikauden opetuslautakunta kokoontuu 21.8. ensimmäisen kerran.

Julkaistu: 17.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter