Vantaa ei aseta omissa palveluissaan turvapaikanhakijoita etusijalle

Vantaa on ottanut kantaa sisäministeriön ehdotukseen viranomaisten yhteistyöstä taistelualueilta tulleiden turvapaikanhakijoiden palveluiden järjestämisestä. Omassa lausunnossaan kaupunki piti ongelmallisena jonkin ryhmän asettamista etusijalle, eikä kaupunki ole tälle tielle omissa palveluissaan lähtenyt, kuten Ilta-Sanomien 30.8.2017 uutisessa annettiin ymmärtää. Sosiaalipalveluita annetaan kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti, todelliseen tarpeeseen ja sosiaalityötä koskevaan lainsäädäntöön perustuen.

Kaupungin palveluiden piiriin turvapaikanhakijat tulevat vasta siinä vaiheessa, kun he ovat saaneet viranomaisilta myönteisen turvapaikkapäätöksen ja ns. kuntapaikan. Silloin he ovat palveluita koskevassa päätöksenteossa yhdenvertaisessa asemassa muiden kuntalaisten kanssa. Vantaalle tulee vuosittain noin 300 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa. Heistä osa on lapsia, osa pahasti traumatisoituneita.

Teemme tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kesken, ja meillä on sovitut toimintamallit siitä, miten toimitaan radikalisoitumista epäiltäessä. Mikäli epäilyjä jonkun asiakkaan kohdalla herää, on kaupunki luonnollisesti velvollinen kertomaan tästä poliisille.

Vantaa on lausunnossaan ottanut kantaa yleisellä tasolla turvapaikanhakijoiden tilanteeseen, viranomaisyhteistyön näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on silloin turvapaikanhakijoiden mahdollisimman hyvä integroituminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja radikalisoitumisen ehkäiseminen. Kunnilla ei ole toimivaltansa puitteissa mahdollista kohdella - saati suosia - tätä ryhmää eri tavoin kuin muita kuntalaisia.

Anna Cantell- Forsbom, perhepalvelujen johtaja, Vantaan kaupunki

Julkaistu: 31.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter