Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla arvioidaan ravintoloiden vastuullisuutta

Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) opiskelijat tekevät syyskuun aikana ravintoloiden asiakasarviointeja Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Kaupunkien ehkäisevän päihdetyön toimijat koordinoivat asiakasarviointeja.

Arvioinneissa opiskelijat havainnoivat asiakkaina erityisesti sitä noudatetaanko ravintoloissa vastuullista alkoholijuomien anniskelua, päästetäänkö selvästi päihtyneitä sisälle ravintolaan, tarjoillaanko selvästi päihtyneille ja kysytäänkö nuorilta näyttäviltä henkilöiltä henkilöllisyystodistuksia. Myös ravintoloiden turvallisuutta, viihtyisyyttä ja henkilökunnan toimintaa ja riittävyyttä arvioidaan.

Kampanjan tavoitteena on saada ravintolat mukaan ehkäisemään ja vähentämään päihdehaittoja.

Asiakasarvioinnit ovat osa Pakka-toimintamallia

Asiakasarvioinnit perustuvat valtakunnalliseen Pakka-toimintamalliin, joka on THL:n kehittämä yhteisöllinen toimintamalli alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi paikallisella tasolla. Asiakasarvioinneissa mukana olleet ravintolat saavat omat tuloksensa tiedokseen, eikä niitä anneta muille. Asiakasarviointien tuloksia pohditaan yleisemmällä tasolla tarjontatyöryhmissä, joihin on kutsuttu kaupunkien, poliisin, aluehallintoviraston sekä vähittäiskaupan ja ravintoloiden edustajat.

Vantaalla ja Helsingissä tarjontatyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2016 aikana. Espoossa ryhmät aloittivat toimintansa jo aikaisemmin. Työryhmien tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja järjestämällä erilaisia kampanjoita, tapahtumia ja koulutuksia asian tiimoilta. Tavoitteena on toiminta, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

Julkaistu: 1.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter