Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan talousarvioesitys lautakunnissa ensi viikolla

Talousarviossa 2018 toimialan tuloiksi on asetettu noin 254 milj. euroa ja menoiksi noin 200 milj. euroa. Näin ollen talousarviossa 2018 toimintakate on noin 54 milj. euroa. Talousarvio 2018 luvuissa on huomioitu sisäisten vuokrien uusi laskentaperiaate. Muutos vaikutti toimialan tuloihin lisäämällä niitä 33,5 milj. euroa ja menoihin lisäämällä niitä noin 4 milj. euroa.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 poikkeaa annetusta kehyksestä. Kehysylitykset kohdistuvat teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan ja johtuvat korkeammista HSL:n infrakorvauksista ja tilakeskuksen käyttötalouden menojen lisäyksestä.

Merkittävimmän tuloerän, maanmyyntitulojen, tavoite on 34 miljoonaa euroa. Tulotavoitteen saavuttaminen riippuu yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä yritystoiminnan ja rakentamisen vilkkaudesta.

Toimialan keskeisenä haasteena on edellisvuosien tapaan palvelutason säilyttäminen voimakkaasti kasvavassa kaupungissa. Sekä tilakeskuksen että kuntatekniikan keskuksen tulevan vuoden investointeihin esitetäänkin noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

Tilakeskuksen investoinnit noin 66 miljoonaa

Kasvavat investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi vanhempia rakennuksia joudutaan korvaamaan uusilla muun muassa sisäilmaongelmien takia.

Kaupungin toimitilojen uudisrakentamiseen on budjetoitu ensi vuodelle 35,2 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2018 valmistuvia hankkeita ovat Uomarinteen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Martinlaakson päiväkoti pysäköintitiloineen, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Kartanonkosken kentän huoltorakennus, Voimalatien tukikohdan kalustosuoja- ja puuntyöstötilat, Myyrinkodin yhteyteen toteutettava pelastuslaitoksen ensiavun autotalli sekä Hämeenkylän väistötilakoulun liikuntahalli Sanomalaan. Kokonaan 2018 toteutettavia hankkeita ovat Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset sekä Pakkalan vuokrapaviljonkikoulu. Aloitettavia kohteita ovat Aurinkokiven koulun II-vaihe, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan, Kaivokselan II ja Tikkurilan Neilikkatien päiväkodit.

Korjausrakennushankkeisiin on vuodelle 2018 budjetoitu yhteensä 27,2 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa rakenteilla on Katriinan sairaalan B-osan perusparannus, Håkansbölen kartanoalueella Pehtoorin talon peruskorjaus- ja muutostyöt ja Simonkylän koulun korjaukset. Suurempia 2018 aloitettavia hankkeita ovat Havukosken koulun perusparannus, Kuusikon koulun osittainen peruskorjaus, Lehtikuusen koulun liikuntasalin peruskorjaus, Uomarinteen koulun vanhan osan muutostyöt, Tikkurilan uimahallin osittainen peruskorjaus sekä Tikkurilan kirjaston uusi hissi. Lisäksi pyritään tekemään päiväkotien korjauksia väistötilahoitopaikkojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa Hämevaaran päiväkoti, Solkikujan päiväkoti, Malminiityn päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti, Havukallion päiväkoti, Koskimyllyn päiväkoti, Vartiokujan päiväkoti. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2018 varataan 2,3 miljoonaa euroa.

Tilakeskuksen investoinnit

Kunnallistekniikan investoinnit noin 40 miljoonaa

Keskeisimmät kunnallistekniikan rakentamishankkeet ensi vuonna painottuvat keskustoihin.

Martinlaaksossa rakennetaan vanhan Martinkeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa uusia asuinkortteleita varten.

Kivistön keskustassa Lipunkantajanpuiston rakentaminen jatkuu. Keimolanmäkeen rakennetaan muun muassa Lincolninaukio ja alueen ensimmäinen puisto, Pikku-Keimolanpuisto. Rakentamisohjelmassa on myös varauduttu Kivistön kauppakeskuksen mittavien liikennejärjestelyjen toteuttamisen aloittamiseen. Vehkalan asemanseudun katujen rakentaminen jatkuu.

Aviapoliksen juna-aseman ympäristön rakentaminen jatkuu ja Aviapolis Studios –hankkeen edellyttämän kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy. Tikkurilassa tavoitteena on käynnistää jokirannan kehittämishanke Tikkurilankosken padon purkamisella. Lisäksi Tikkurilan suuralueella jatkuu Keskon laajennuksen vaatiman Kanervatien siirron ja Kanervannummen puiston rakentaminen.

Koivukylässä Joukontien saneeraus jatkuu ja Laurintien saneeraus aloitetaan. Lipstikan ja Ulrikanpuiston uusilla alueilla rakennetaan viheralueita. Korsossa aloitetaan Perhotien ja Sinisiiventien rakentaminen ja Ankkapuiston kohentaminen jatkuu. Hakunilassa jatketaan Länsimäentien ja Maratontien risteyksen kiertoliittymän rakentamista.

Urheilualueista rakennetaan muun muassa Hakunilan urheilupuistoa, Rajakylän liikuntapuistoa sekä Rekolan kenttää. Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaan- ja Keravanjoen varsilla.

Kunnallistekniikan investoinnit

Strategiset tavoitteet tarkastelussa

Valtuustokaudelle 2018–2021 valmistellaan uusi Vantaan kaupungin strategia. Osana strategiaa tullaan määrittämään myös Vantaan kaupungin talouslinjaukset valtuustokaudelle. Tulevan strategian ja sen talouslinjausten valmistelutyö on käynnistynyt keväällä 2017 ja linjaukset tarkentuvat syksyn 2017 aikana uuden valtuuston käynnistäessä työnsä. Uusi strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa 11.12.2017. Taloussuunnitelman 2018–2021 valmistelussa hyödynnetään lähtökohtana strategian valmistelutyön alustavia linjauksia soveltuvin osin.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan keskeiset strategiset tavoitteet tulevalle vuodelle ovat:

  • Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa.
  • Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
  • Asuntokaavoituksen kohdistuminen aseman-seuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. Tällöin tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
  • Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
  • Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän (2400 asuntoa/vuosi) painottaen perheasuntojen tuotantoa.

Toimialan talousarvioesitystä käsitellään:

  • kaupunkisuunnittelulautakunnassa maanantaina 4.9. (sisältäen toimialan johdon, kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan sekä kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen)
  • teknisessä lautakunnassa tiistaina 5.9. (sisältäen kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen tulosalueet)
  • ympäristölautakunnassa keskiviikkona 6.9. (sisältäen ympäristökeskuksen tulosalueen)

Lautakuntien käsittelyn jälkeen talousarvioesitys etenee kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustoon.

Esityslistat kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi/

Julkaistu: 1.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter