Aviapolis Urban Blocks –kansainvälinen ideakisa ratkesi kolmen ehdotuksen tasapeliin

Aviapolis Urban Blocks -kilpailualueelle Veromiehen kaupunginosaan, Helsinki-Vantaan lentokentän kupeeseen, on Vantaan kaupunki yhdessä alueen muiden maanomistajien kanssa hakenut kansainvälisellä, avoimella ideakilpailulla ehdotuksia, joissa työ, kohtuuhintainen asuminen, oppiminen, kasvatus ja virkistys sekoittuvat synergisellä ja innovatiivisella tavalla.

Ideakilpailun tarkoituksena oli tuottaa alueen maankäytön ja asemakaavoituksen pohjaksi ideatasoinen suunnitelma. Ideakisaan saapui 49 kilpailuohjelman mukaista ehdotusta palkintolautakunnan arvioitavaksi.

Kilpailuehdotukset esittävät laajan kirjon näkemyksiä, ideoita ja ratkaisuja. Parhaat ehdotukset ilmentävät Aviapoliksen visiota lupaavasti ja osoittavat, että lukuisat vaihtoehtoiset lähestymistavat kilpailualueella ovat mahdollisia, kuvaa palkintolautakunnan puheenjohtajana toiminut Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti yhden voittajan sijaan jakaa 2. palkinnon kolmen ehdotuksen kesken (á 40 000 euroa). Lisäksi yksi ehdotus lunastettiin 10 000 eurolla ja neljä ehdotusta huomioitiin kunniamaininnoin. Parhaat kolme ehdotusta tulevat Italiasta, Ruotsista ja Suomesta.

– Kolmen parhaan ehdotuksen ideoita jatkotyöstämme yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, Penttilä jatkaa.

Kilpailualueelle tuli sijoittaa asuntoja noin 3 000 asukkaalle, työpaikkarakentamista sekä monitoimirakennus Atomi, johon sijoittuu päiväkoti, koulu sekä mahdollisesti muita palveluita. Koska Aviapoliksessa tavoitteena on kestävä kaupunkirakenne, joka tukee vähäpäästöisiä liikkumismuotoja ja henkilöautoilusta riippumatonta elämäntapaa, alueella tuli suosia yhteiskäyttöisiä ja jaettuja ratkaisuja ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

– Kilpailutehtävä moninaisuudessaan oli haastava. Vaikeinta selvästi on ollut luoda toteuttamiskelpoinen malli, jossa työ, asuminen ja palvelut sekoittuivat. Kilpailun tulos tarjoaa hyvän valikoiman vaihtoehtoja alueen jatkosuunnitteluun, arvioi palkintolautakunnan jäsen, projektijohtaja Arja Lukin.

Palkintolautakunta palkitsi kilpailun ansiokkaimmat ehdotukset Clarion Hotel Airportissa 1.9. järjestetyssä palkitsemisseremoniassa, joka oli osa lentokenttäkehittämisen asiantuntijoille suunnatun Airport Cities – Cities of the Future -seminaarin ohjelmaa. Seminaarin järjesti Vantaan kaupunki yhteistyössä Uudenmaanliiton kanssa.

Kilpailun järjestivät Vantaan kaupunki sekä alueen yksityiset maanomistajat, YIT Oyj, Kiinteistö Oy Rälssitie 16, Kiinteistö Oy Vantaan Paavontalo, L-House Oy sekä DBC Systems Oy yhteistyössä Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailualue on laajuudeltaan 15,6 hehtaaria.

Palkittavat ehdotukset:

2. palkinto 40 000€ ehdotukselle nimimerkki "Inside Out"
Ibidem Design and Research Group, Milano, Italia | tekijät: Marco Baccarelli, Beatrice Galimberti, Martina Orsini

”Insideout vastaa kilpailuohjelmaa hyvin ja tulkitsee kaupunkikuvan tehokkaana, monipuolisena ja toimintavetoisena kaupunkialueena, ja luo Aviapolikselle uuden imagon, jolla on vahva identiteetti ja uusi kaupunkikuva, sekä kansainvälisessä että paikallisessa kontekstissa. Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisote on kehitetty asettamalla asukkaiden kaupunkielämä keskipisteeseen.”

2. palkinto 40 000€ ehdotukselle nimimerkki "Lentäjän poika"
Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy, Helsinki | tekijät: Esa Kangas, Johanna Vuorinen

”Lentäjän poika -ehdotuksen kaupunkistruktuuri on omintakeinen, mutta täysin kaavarungon tavoitteiden mukainen. Kaupunkimuurin vapaa muotoilu on samalla jämäkkää ja herkkää ja synnyttää muurin vastakkaisille puolille ilmeikkäiden katuaukioiden ja yhteispihojen sarjan. Arkkitehtuuri on varmaotteista ja ehdotus on erittäin kehityskelpoinen.”

2. palkinto 40 000€ ehdotukselle nimimerkki "Where the World Meets Finland (WTWMF)" Mandaworks, Tukholma, Ruotsi ja MASS lab, Portugal | tekijät/Mandaworks: Patrick Verhoeven, Martin Arfalk, Andrei Deacu, Alessandro Macaluso, Giulia di Dio Balsamo, Mariada Stamouli, tekijät/MASS lab: Diogo Rocha, Duarte Fontes, Lourenço Rodrigues, Petros Terra, Petra Simões.

”WTWMF vastaa kilpailuohjelmaa kaikilla tavoin ja on kauniin selkeällä ja opettavaisella esitelmällään näyttänyt, kuinka tulevaisuuden Aviapolis voi samanaikaisesti olla yhteydessä monikulttuuriseen maailmaan ja myös toimia pilottina innovatiiviselle, kestävälle kiertotalouden suunnittelulle, jakamisen järjestelmille ja kaupunkiarkkitehtuurille.”

Lunastus 10 000 € ehdotukselle nimimerkki "a million other things"
tekijä: Heikki Muntola, arkkitehti SAFA, Paimio

”A million other things -ehdotuksen kaupunkirakenne liittyy luontevasti ympäristöön ja kaavarungon tavoitteisiin. Rakenne on kaikilta osiltaan tasapainoinen ja valmis sommitelma, mutta samalla erittäin joustava kortteleiden koon ja sisäisen rakenteen suhteen. Arkkitehtuuri on omintakeista, varmaa ja hiljaisella tavalla odotuksia herättävää.”

kunniamaininta ehdotukselle nimimerkki "Taivas"
tekijä: Kari Martikainen, arkkitehti SAFA, Järvenpää

kunniamaininta ehdotukselle nimimerkki "Block Party!"
Arkworks Arkkitehdit Oy, Helsinki | tekijät: Mika Ukkonen ja Ville-Petteri Nieminen

kunniamaininta ehdotukselle nimimerkki "Urban Archipelago"
Quinzii Terna Architecture, Milano, Italia | tekijät: Chiara Quinzii ja Diego Terna

kunniamaininta ehdotukselle nimimerkki "A39080"
Mezcla Architetture+Gilda Convertino, Alberobello, Italia
tekijät: Gilda Convertino, Franco Alberto De Carlo, Blanca Franco Cordón

Palkintolautakunnan muodostivat Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (pj.), Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja/Vantaan kaupunki, Arja Lukin, projektijohtaja/Vantaan kaupunki, Harri Isoviita, liiketoimintayksikön johtaja/ YIT Rakennus Oy, Esa Turkka, yksikön johtaja/YIT Rakennus Oy, Ritva Rantanen, kiinteistöpäällikkö/ Valion Eläkekassa, Kiinteistö Oy Vantaan Paavontalon,
L-House Oy:n sekä DBC Systems Oy:n nimeämänä Johan Pfeifer, arkkitehti/Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer Oy sekä Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeäminä Karolina Keyzer, arkkitehti
ja Tuomo Hahl, arkkitehti SAFA.

Kursivoitu teksti yllä on otteita palkintolautakunnan arvostelupöytäkirjasta.

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja kokonaisuudessaan kilpailun verkkosivuilla www.vantaa.fi/aviapolis_urban_blocks

Havainnekuvia palkituista kilpailuehdotuksista kuvakorissa

Lisätietoja Aviapoliksesta ja Aviapolis Urban Blocks -ideakilpailusta:
projektijohtaja Arja Lukin, p. 043 825 3621, arja.lukin@vantaa.fi

Julkaistu: 1.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter