Asukastilaisuus 13.9. Laurintien alustavasta katusuunnitelmasta

Laurintien suunnittelusta järjestetään asukastilaisuus keskiviikkona 13.9. klo 17.30 - 19.00 Rekolan koulun ruokalassa (Rekolantie 67).

Tilaisuuden aluksi suunnittelija esittelee Laurintien alustavan katusuunnitelman. Katusuunnitelmassa määritellään mm. ajoradan, kevyen liikenteen väylien, pysäkkien, kuivatuksen, istutusalueiden ja niihin liittyvien rakenteiden tarkka sijainti.

Alustavan katusuunnitelman esittelyn jälkeen on mahdollista keskustella ja esittää mielipiteitä suunnitelmasta sekä suunnittelijan että kaupungin edustajille. Mielipiteet pyritään ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Valmis katusuunnitelma asetetaan nähtäville lokakuussa 2017. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Katusuunnitelmavaiheen jälkeen suunnittelu jatkuu tarkempana rakennussuunnitteluna noin vuoden 2017 loppuun saakka. Arvioitu rakentamisajankohta on v. 2018 - 2019.

Julkaistu: 4.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter