Vantaan kotihoidon asiakaskohtaiset käynnit eivät ole vähentyneet

THL:n tuoreessa tutkimusraportissa on tarkasteltu mm. kotihoidon asiakkaiden, asiakaskäyntien ja henkilöstön kokonaismäärien muutoksia ja eroja vuosien 2014 ja 2016 välillä. Raportin aineisto on koottu marraskuussa 2016 seuraamalla yhden viikon ajan asiakasmääriä ja asiakaskäyntien määriä sekä henkilöstön määrää ja työtuntimäärää kotihoidon toimintayksiköiden ilmoittamien tietojen perusteella. Raportin tuloksista kerrottiin Helsingin Sanomissa 2.9.

Raportin mukaan Vantaalla asiakaskäyntien viikoittaiset määrät per asiakas ovat vähentyneet vuodesta 2014. Vantaan omissa kuukausittain seurattavissa tilastoissa ei tätä laskevaa trendiä tunnisteta. Vantaan kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut vv. 2014–2016 5,3 %. Samaan aikaan kotihoidon käyntimäärät ovat nousseet 18,3 %.

Vantaan kotihoidon henkilöstömäärä on pysynyt samana v. 2014–2016, määrää lisättiin v. 2017. Vantaan kotihoidon ostopalveluja käytettiin v. 2016 43 % enemmän kuin 2014. Palvelua ostetaan kilpailutetuilta puitesopimuskumppaneilta joustavasti siinä tilanteessa, kun kysyntä kasvaa, eikä oma palvelutuotanto pysty lisäkäyntejä tekemään.

Yli 75-vuotiaista vantaalaisista asui tämän vuoden heinäkuussa kotona 93 prosenttia. Vantaan kotihoidossa on edelleen runsaasti vähän palveluja tarvitsevia asiakkaita sekä tilapäisiä, palvelua harvemmin kuin kerran viikossa saavia asiakkaita keskimäärin enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa. Mietinnässä on parhaillaan, miten kohdennetaan kotihoidon omia resursseja lisääntyvässä määrin paljon palveluja tarvitseville asiakkaille, joille nyt hankitaan täydentäviä palveluja ostopalveluina. Samalla tulee kuitenkin huolellisesti pohtia, mikä merkitys kotihoidon harvakseltaan tehdyillä käynneillä on asiakkaalle esim. ennaltaehkäisevässä mielessä.

Kotihoito on vahvassa muutosvaiheessa. Vielä joku vuosi sitten kotiin vietäviä palveluja ei ollut kuin nykymuotoinen kotihoito, tällä hetkellä palveluvalikko on laajempi. Kotiin vietäviä muita palveluja kehitetään parhaillaan, mm. kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta, etähoito ja Hyvä työ – toiminta, jossa työttömiä palkataan esim. kotihoidon asiakkaiden ulkoilukavereiksi. Keskitetty palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus on Vantaalla toiminut v. 2016 alkaen koko kaupungin alueella. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaan kanssa käydään läpi, mistä hän tarvitsemansa palvelut parhaiten saa. Monesti asiakkaalle on edullisempaa valita pienissä palvelutarpeissa yksityinen palveluntuottaja ja hyödyntää kotitalousvähennyksen tuoma verohyöty.

Kotikäyntien määrän seuraamisen lisäksi pitää tarkastella kotikäynnin sisältöä, millä tavoin kotihoidon työntekijä käynnin aikana kohtaa asiakkaan ja vastaa hänen palvelutarpeeseensa. Viime kädessä tämä ratkaisee asiakkaan kokemuksen palvelun hyödyllisyydestä ja vaikuttavuudesta.

Julkaistu: 4.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter