Vantaan terveysasemilla hoitohenkilökunnan rinnalla työskentelee ohjelmistorobotti

Vantaalla on otettu Marevan-verenohennushoidossa käyttöön sähköinen palvelu, joka nopeuttaa potilaiden hoito-ohjeiden saamista ja parantaa hoidon turvallisuutta.

Vantaan terveysasemilla hoitohenkilökunnan rinnalla työskentelee Forsante-ohjelmistorobotti. Ohjelmistorobotti annostelee verenohennushoidossa käytettävän Marevan-lääkkeen, laskee seuraavan laboratoriokäynnin ajankohdan ja välittää nämä tiedot suoraan potilaan matkapuhelimeen. Tämän lisäksi ohjelmistorobotti tekee automaattisesti tarvittavat potilaskirjaukset Kansalliseen Terveysarkistoon (Kanta). Terveysasemien rutiinitöiden automatisointi jättää hoitohenkilökunnalle enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön.

Tavallisin verenohennushoito, Marevan-lääkitys, vaatii tiivistä laboratorioseurantaa ja se on siten työlästä niin lääkitystä käyttävien vantaalaisten kuin terveysasemien henkilökunnankin kannalta. Laboratoriokoe otetaan noin kerran kuukaudessa. Sen jälkeen terveysasemilla määritetään seuraaviksi viikoiksi lääkkeen annos, jonka potilas saa muutaman päivän kuluessa. Uuden ohjelmistorobotin käyttöönoton myötä vantaalaiset saavat Marevan-lääkkeen annosteluohjeen yleensä jo muutamassa tunnissa laboratoriokäynnin jälkeen. Lisäksi ohjelmistorobotti pidentää automaattisesti laboratoriossa käyntien väliä, joten verikokeissa tarvitsee käydä aiempaa harvemmin. Annosteluohje myös kulkee aiempaa helpommin mukana matkapuhelimessa.

Automatiikka parantaa potilasturvallisuutta, kun rutiinityön virhemahdollisuus jää pois. Ohjelmistorobotin hoito-ohjeet perustuvat aina kansalliseen hoitosuositukseen, mikä parantaa hoidon laatua. Se ei vahingossa tee näppäilyvirheitä potilaan lääkeannostelutietoihin ja sen automaattisesti Kantaan syöttämät potilaskirjaukset ovat valtakunnallisesti kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä, mikä edelleen parantaa potilasturvallisuutta.

Hoidon laadun paranemisen ja muiden ohjelmistorobotiikasta syntyvien merkittävien hyötyjen takia Vantaalla pohditaan ohjelmistorobotin käytön laajentamista myös muiden yleisten kansansairauksien hoidon automatisointiin. Verenohennushoidossa käytössä olevan Forsante-ohjelmiston ja sen sisältämän Forsante-ohjelmistorobotin on kehittänyt suomalainen Valuecode Oy. Kehitystyö on tehty yhteistyössä lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Vantaalla on seitsemän terveysasemaa, joilla Marevan-potilaita on kaikkiaan noin 3500. Heille määritettiin Marevanin annos yhteensä 14 000 kertaa kolmen kuukauden aikana. Marevan-potilaista 8 kymmenestä (83 %) on täyttänyt 65 vuotta. Vuonna 2016 INR-kokeita otettiin Marevan-potilailta HusLabissa yhteensä 57 000 kertaa. Lisäksi kotihoidon hoitajat käyvät muutamien satojen Marevan-potilaiden luona kotona tekemässä INR-mittauksen vierimittarilla tavallisimmin 1-2 kertaa kuussa.

Valuecode Oy automatisoi terveydenhoidon prosesseja ohjelmistorobotiikan avulla. Automaation kohteena ovat hoitohenkilökuntaa eniten työllistävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon prosessit, kuten verenohennushoito ja syöpätaudit.

Julkaistu: 5.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter