Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan toimialan talousarvioesityksen

Tekninen lautakunta sai kokouksessaan 5.9. käsiteltäväkseen osaltaan toimialan talousarvioesityksen. Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tulosalueista tilakeskus ja kuntatekniikan keskus. Tilakeskuksen investointimäärärahaksi esitetään tulevalle vuodelle noin 66 miljoonaa euroa ja kuntatekniikan keskuksen investointimäärärahaksi noin 40 miljoonaa euroa. Lautakunta jätti talousarvion asiakohtaan pöytäkirjalausuman: Tekninen lautakunta toteaa, että sisäilmakorjauksiin varatun määrärahan tulisi olla sekä uusiin äkillisesti ilmeneviin korjaustarpeisiin että jo havaittujen vikojen korjaamiseen riittävä. Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan työ tulee huomioida toimialan työohjelman ja talousarvion valmistelussa.

Toimialan talousarvioesityksestä ja tilakeskuksen sekä kuntatekniikan keskuksen investoinneista tarkemmin ennakkotiedotteessa.

Lautakunnalle esiteltiin myös toimialan osavuosikatsaus 2/2017, jossa todetaan toimialan tuottojen ylittävän talousarvion arviolta noin 9 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuntatekniikan keskuksen sopimustulojen ylityksestä sekä rakennusvalvonnan maksutuotoista. Asuntorakentaminen on edelleen ennätysvilkasta sekä luvuissa että aloituksissa mitattuna. Maanmyynnin ennustetaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta todennäköisesti talousarvio tulee ylittymään. Ympäristökeskuksen tulokertymä on ollut hieman arvioitua suurempi, koska tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien maksutaksa muuttui merkittävästi vuoden 2017 alusta. Rakentamisinvestointien määrärahan arvioidaan alittavan talousarvion noin 13 miljoonalla eurolla.

Lautakunta hyväksyi kuntatekniikan keskuksen työohjelman loppuvuodelle 2017 (asia 8). Loppuvuoden aikana rakennetaan muun muassa Kivistössä jatketaan kunnallistekniikan rakentamista Kivistön entisen koulun, Hercules-korttelin ja kaupunkikeskuksen ympäristössä. Keimolanmäessä Lincolninaukion rakentaminen alkaa. Tikkurilassa Horsmakuja saneerataan alueen uuden asuinrakentamisen edellyttämään tasoon. Keskon logistiikkakeskuksen laajennuksen mahdollistavaa Kanervantien rakennustyöt jatkuvat Hakkilassa. Kaskelantien rakentaminen Destian entiselle varikkoalueen tilalle kaavoitetulle uudelle asuinalueelle jatkuu. Joukontien perusparannusurakka ja siihen liittyvät vesihuoltolinjojen saneeraustyöt käynnistyvät Rekolassa alkusyksystä. Viheralueyksikön merkittävimpiä työkohteita ovat Korson keskuspuisto ja Kivistön uudet puistot kuten Lipunkantajanpuisto ja Lipunkantajanraitti.

Yhteiskäyttöautoille pysäköintioikeus Vantaalla

Yhteiskäyttöautot edistävät kestävää liikkumista sekä vähentävät auton omistuksen ja pysäköintipaikkojen tarvetta. Pysäköintitunnuksen lunastanut yhteiskäyttöinen ajoneuvo voi pysäköidä erillisellä lisäkilvillä merkityille paikoille ilman pysäköintimaksua tai liikennemerkin velvoittamaa aikarajoitusta, kuitenkin enintään 48 tunnin ajaksi. Myös Helsinki ja Espoo ovat myöntäneet yhteiskäyttöautoille vastaavanlaisia pysäköintioikeuksia kaupungin pysäköintipaikoilla. (Asia 10).

Lisäksi päätettiin mm.:

• Hyväksyä Peltolantien katusuunnitelma välillä Puutarhatie – Mesikukantie, Koivuhaassa (asia 9).
• Valita Joukontien urakoitsijaksi JJ Kaivin ja Kallio Oy urakkahinnalla 2 642 000 euroa (asia 11).
• Valita Uomarinteen koulun laajennuksen rakennus- / pääurakoitsijaksi edullisimman urakkatarjouksen perusteella Rakennustoimisto Nousiainen Oy kokonaishinnalla 4 299 000 euroa (asia 12).
• Valita Rajatorpan ja Hämeenkylän koulujen tarjouskilpailuun integroidulla projektitoteutuksena tarjouskilpailuun / neuvottelumenettelyyn osallistumisilmoitusten perusteella kolme parasta vertailupisteet saanutta ehdokasta, jotka ovat NCC Rakennus Oy / Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy, Lujatalo Oy / Verstas Arkkitehdit Oy, Fira Oy / Arkkitehtitoimisto Perko Oy (asia 13). Lautakunta lisäsi tähän asiakohtaan pöytäkirjalausuman: Lautakunta esittää, että hankkeen seuraavissa vaiheissa kaikkia rakennusmateriaaleja tarkastellaan tasavertaisina vaihtoehtoina.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter