Neljännes vantaalaisista asuu tieliikenteen melualueilla

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa laativat yhteistyössä Liikenneviraston kanssa koko pääkaupunkiseudun kattavan meluselvityksen, jossa tutkittiin tie- ja rautatieliikenteen melulle altistumista. Selvityksen perusteella Vantaalla tieliikenteen yli 55 desibelin melulle altistuu 54 797 asukasta. Se on noin 26 % kaupungin asukkaista. Tilanne on samankaltainen koko pääkaupunkiseudulla. Rautatieliikenteen altistuu noin 2 % kaupungin asukkaista. Finavian tekemän lentoliikenteen meluselvityksen mukaan yli 55 desibelin melualueella asuu 23 400 asukasta useamman kunnan alueella.

Nyt tehty meluselvitys on EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen. Selvityksessä käytettiin uutta eurooppalaista laskentatapaa, jonka vuoksi melulle altistuvien asukkaiden määrä poikkeaa huomattavasti aiemmista selvityksistä. Uusi altistujamäärien laskentamenetelmä huomioi, että osa asukkaista sijoittuu rakennusten hiljaisempien julkisivujen puolelle. Melulle altistuvien asukkaiden määrä on laskettu myös aiemmin käytössä olleella menetelmällä, jotta eri vuosien tuloksia voidaan verrata keskenään.

Aikaisempaa laskentatapaa käytettäessä tieliikenteen melulle altistuvia asukkaita on Vantaalla nyt 94 644. Se on 22 % enemmän kuin edellisessä selvityksessä vuonna 2012. Melulle altistuvien osuus asukkaista on kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin, kun huomioidaan Vantaan väkiluvun kasvu. Rautatieliikenteen aiheuttamalle melulle altistujia on 3881 enemmän kuin vuoden 2012 tilanteessa. Pääradalla liikennemäärät ovat kasvaneet ja melun kannalta suurimpana muutoksena on kaukoliikenteen nopeustason nousu läntisillä raiteilla, joissa nopeus on muuttunut 140/160 km/h nopeudesta 200 km/h nopeuteen.

Meluntorjunta on suunnitelmallista työtä

Melu koetaan usein kiusalliseksi tai häiritseväksi, ja sillä voi olla myös vaikutusta terveyteen, esimerkiksi lisäämällä stressireaktiota tai häiritsemällä unta. Kattava tietoisuus alueen melutilanteen kokonaiskuvasta auttaa ohjaamaan suunnittelua siten, että myös melun haittavaikutuksia saadaan vähennettyä. Meluselvityksen avulla voidaan seurata melutilanteen kehitystä sekä käyttää selvitystä apuna kaavoituksessa ja lähtökohtana meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä.

Melulle altistumista vähennetään ensisijaisesti kaupunkisuunnittelun ja meluesteiden keinoin. Muita meluntorjuntatoimia ovat mm. liikkumistapoihin vaikuttaminen, hiljaisemmat ajoneuvot ja meluesteet. Vantaa laatii meluntorjunnan toimintasuunnitelman säännöllisesti viiden vuoden välein, ja seuraavan kerran se päivitetään heinäkuuhun 2018 mennessä. Siinä määritetään meluntorjunnan linjaukset sekä toimenpiteet kaupungin melutilanteen parantamiseksi.

Julkaistu: 6.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter