Suurten kaupunkien sote-johtajat huolestuneita:
Toteutuvatko sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet

Suurten kaupunkien sote-johtajat Helsingistä, Espoosta, Tampereelta, Vantaalta, Turusta ja Oulusta kokoontuivat 27.9. pohtimaan kuntien osuutta ja roolia sote-uudistuksessa. Paikalle oli kutsuttu myös sote-muutosjohtaja Sinikka Salo.

Nykyisten sote-johtajien tehtävänä on ennen sote-muutosta huolehtia toiminnan johtamisesta kaupungeissa loppuun asti, ja lisäksi heillä on omissa kaupungeissaan vastuu muutoksen valmistelusta, muutosjohtamisesta ja muutoksen täytäntöönpanosta kaupunkiorganisaatiossa. Tästä huolimatta sote-johtajat näkevät, että he eivät ole päässeet osallistumaan valtakunnalliseen sote-valmisteluun sellaisella panokselle, joka varmistaisi palvelukokonaisuuksien hallitun siirron kunnilta maakuntiin. Kuuden suurimman kaupungin väestö muodostaa lähes 37 % koko maan väestöstä.

Kuntien sote-johtajat ovat huolestuneita siitä, toteutuvatko sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet. Erityinen huoli on kansalais-, asukas- ja asiakasosallisuuden toteutumisesta, sillä muutosta valmistelevilla maakunnilla ei ole riittävää kosketuspintaa näihin keskeisiin sidosryhmiin.

Suurten kaupunkien sote-organisaatioita on kehitetty niin, että toiminta on kustannustehokasta ja laadukasta. Palvelut ovat myös kansainvälisesti tunnustettuja laadultaan ja kustannustehokkuudeltaan.

Sote-uudistuksen siirtyminen vuodella ei välttämättä mahdollista muutoksen hallittua toteutumista. Tarvittaessa on pystyttävä myös vaiheistamaan muutoksen toteuttamista vieläkin enemmän.

Sote-johtajat ovat halukkaita yhteistyöhön hallitun siirtymän toteuttamiseksi ja toivovat, että heidän asiantuntemustaan hyödynnetään sote-valmistelussa ottamalla heidät aidosti mukaan valtakunnalliseen muutoksen valmisteluun. Kuntien asiantuntemuksen ottaminen tiiviisti mukaan sote-uudistuksen valmisteluun mahdollistaa paremman muutosjohtamisen sekä kansalaisosallistamisen toteutumisen paikallistasolla.

Julkaistu: 3.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter