Myyrmäen urheilupuisto uudistuu - yleissuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.10. Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelman sekä Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat. Suunnitelmissa selkeytetään urheilupuiston liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä ja parannetaan alueen toiminnallisuutta. Urheilupuiston visuaalisen ilmeen ja maisema-arkkitehtuurin halutaan luovan eloisaa liikuntaympäristöä.

Nykyisten kenttien, hallien ja suorituspaikkojen saavutettavuutta parannetaan jäsentelemällä pysäköinti, saattoliikenne ja kevyenliikenteen reitit uudelleen. Läpiajo Myyrmäki -hallin länsipuolelta estetään. Huoltoliikenne on eriytetty jalankulusta omille reiteilleen sekä huoltopihoille. Uudelle huoltokatokselle on esitetty paikka alueelta. Liikennealueille lisätään myös ns. kaupunkivihreää. Pysäköinnin ja liikenteen uudelleenjärjestely vapauttaa tilaa uusille toiminnoille. Urheilupuiston ytimen läpi muun muassa ohjataan kaksi jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä. Lisäksi urheilupuiston keskiöön toteutetaan monipuolinen lähiliikuntapaikka ja uusi skeittipaikka.

Laadukkaat pyöräpysäköinnit sijoitetaan tarpeeksi lähelle liikuntapaikkojen ja hallien sisäänkäyntejä. Alueen suunnittelussa ja kalustevalinnoissa huomioidaan myös erityisryhmät ja seniorit.
Myyrmäki -hallin, jäähallien ja jalkapallostadionin edustat suunnitellaan toiminnallisiksi edusaukioiksi, joilla ei sallita ajoneuvoliikennettä. Aukiot ovat yleisilmeeltään viihtyisiä ja vehreitä, mutta soveltuvat samalla suurten yleisömäärien liikkumiseen ja kokoontumiseen.

Myös valaistukseen kiinnitetään huomiota: se muuntuu niin hillittyyn arkeen kuin iloiseen tapahtumavalaistukseenkin. Yleisvalaistusta parannetaan kauttaaltaan. Julkisivuissa käytetään tapahtumien ja teemojen mukaisesti muuttuvaa valaistusta ja liikkuvaa valoa.

Metsäalueiden hoidon lähtökohtana on virkistyskäytön ja luontoarvojen, kuten liito-oravan, elinvaatimusten yhteensovittaminen. Myyrmäenmetsän seudullista pohjois-eteläsuuntaista ulkoilureittiä
selkeytetään ja vahvistetaan parantamalla hankalia yhteyskohtia sekä täydentämällä puuttuvat reittiosuudet. Ulkoilureitin varrelle sijoitetaan uusi kuntoilupiste. Lumiseen aikaan puistoreitti toimii latuyhteytenä. Koira-aitaukselle on esitetty suunnitelmassa uusi sijainti urheilukentän pohjoispuoliselle rinteelle nykyistä koira-aitausta vastapäätä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa, josta Myyrmäen urheilupuiston liikunta-alueen osuus on noin 5,6 miljoonaa euroa ja Myyrmäenmetsän sekä Naulapuiston osuus
noin 0,4 miljoonaa. Toteutus on ohjelmoitu vuosille 2019-2022 siten, että vuosittain toteutetaan noin 1,5 milj. euron laajuinen osakokonaisuus.

Myös Tikkurilan jokirannan suunnitelma hyväksyttiin

Tikkurilan jokiranta kokee merkittävän uudistuksen lähivuosina. Jokirannasta muodostetaan tiiviisti rakennetun keskustan vastapari; vehreä keidas. Sivuosaan jääneet joki ja rannat nostetaan puiston keskeiseksi elementiksi ja tärkeät oleskelu- ja tapahtuma-alueet sijoitetaan rantaviivan tuntumaan. Suunnittelun teemoissa korostuvat tiede, taide, alueen kulttuurihistoria ja moderni kaupunkikulttuuri. Lautakunta hyväksyi jokirannan yleissuunnitelman. Jokirannan muutoksesta tarkemmin ennakkotiedotteessa.

Käsittelyssä Korson koulua korvaavat tilat, Korson uimahalli ja Nikinmäen nuorisotila

Korson koulua korvaavien tilojen, mukaan lukien Leppäkorven koulun laajennus sekä Korson uimahallin ja Nikinmäen nuorisotilan, tarveselvitys ja kustannusennusteet hyväksyttiin. Tarveselvityksessä esitetään Korson koulua korvaavia tiloja Leppäkorven koulun yhteyteen. Alueen muiden koulujen oppimisympäristöjä on tarve kehittää uuden oppimiskulttuurin mukaisiksi. Lisäksi Nikinmäen opetuspisteeseen tulisi nuorisotila ja Korson uimahallille rakennettaisiin korvaavat tilat. Uimahalli erotetaan tämän tarveselvityksen jälkeen omaksi hankkeekseen, josta tehdään erillinen hankesuunnitelma. Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyivät tarveselvityksen osaltaan, opetuslautakunta 2.10. ja vapaa-ajan lautakunta 3.10. Molemmat lautakunnat lisäsivät pöytäkirjalausumia asiaan liittyen.

Tekninen lautakunta lisäsi päätökseensä kohdan e): Tekninen lautakunta edellyttää, että Korson alueella varmistetaan terveelliset ja turvalliset opetustilat sekä turvalliset koululaisten kävely-, ja pyöräily- ja julkisen liikenteen reitit kouluille.

Hakunilan päiväkodin suunnitelma hyväksyttiin

Tekninen lautakunta hyväksyi Hakunilan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja tavoitehinnan. Lautakunta lisäsi päätökseensä kohdan c): Kilpailun ehdoissa tulisi puurakentaminen katsoa tarjouksen eduksi. Hakunilaan on tulossa 192 lapsen päiväkoti entisen Hevoshaan koulun tontille. Päiväkodin rakentaminen kustantaa noin 6,7 miljoonaa euroa.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 3.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter