Kasvu luo investointitarpeita

Erinomainen sijainti, sujuvat liikenneyhteydet sekä vetovoimaiset työpaikka- ja asuinalueet ovat Vantaan ja Vantaalla menestymisen perusta.

Vantaan asukasmäärä oli elokuun lopussa lähes 222 000 henkilöä ja asuntorakentaminen jatkuu ennätysvauhtia. Tammi-elokuussa aloitettiin 3 160 asunnon rakentaminen. Asukasmäärän arvioidaan lähivuosina kasvavan vuosittain yli 4 000 asukkaalla. Vantaan työpaikkamäärän kehitys on ollut tuoreiden tietojen mukaan viime vuosina Helsingin seudun selvästi parasta.

Alkavaa suunnitelmakautta sävyttävät Vantaalla voimistuneen kasvun hallinta sekä sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen.

Investointitasoa korotetaan hallitusti, vuosien 2018 - 2021 tavoitteena on pysyä 500 miljoonan euron kokonaisraamissa. Erityisesti investoidaan toimitiloihin, mutta myös kuntatekniikan investointien budjetti nousee edelliseen kauteen nähden. Vuotuisessa suunnittelussa huomioidaan sisäilmakorjaukset.

Vantaan talous on saatu paremmalle uralle ja velkaantumiskehitys on taittunut. Taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2021 perustuu valtuustokauden strategian valmisteluun sekä valtuustoryhmien päättämiin talouslinjauksiin. Kaupungin lainamäärä laskee selvästi vuonna 2017, ja tavoitteena on pitää lainakanta alle miljardissa valtuustokauden lopussa. Tärkeää on varmistaa talouden hyvä kehityssuunta tiedostaen talouteen liittyvät riskit.

Sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa kaupungin toiminnan ja verotulojen voimakasta vähenemistä. Kun kaupungin miljarditason lainakanta jää uudistuksessa kuitenkin ennalleen, kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus kaksinkertaistuu ja suureen lainakantaan liittyvän korkoriskin merkitys kasvaa entisestään. Uudistuksessa myös kaupungin riippuvuus valtionosuusrahoituksesta kasvaa merkittävästi.

Suurten kaupunkien rooli kehityksen, innovaatioiden ja taloudellisen kasvun mahdollistajina korostuu. Suomessa suurilla kaupungeilla on jatkossakin tärkeä rooli sivistys- ja vapaa-ajan palveluissa sekä elinvoiman ja elinympäristöjen kehittämisessä.

Talousarvio 2018 lukuina

TP 2015TP 2016ENN 2017TA 2018
Verotulot, yhteensä milj. euroa 934,0 953,8 975,9 996,0
Valtionosuudet yhteensä, milj. euroa 150,5 189,4 168,9 168,0
Vuosikate, 1 000 euroa 98 435 178 843 152 913 104 517
Investoinnit, menot, 1 000 euroa 152 836 146 692 123 991 135 653
Lainat, milj. euroa 1 078 1 060 965 995

Strategia kytkeytyy talouteen

Taloussuunnittelun rinnalla Vantaalle tehdään valtuustokauden strategiaa. Se pohjautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat:

  • Turvaamme talouden tasapainon
  • Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien
  • Lisäämme kaupungin elinvoimaa
  • Edistämme asukkaiden hyvinvointia
  • Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä
  • Johdamme uudistuen ja osallistuen.

Strategian käsittely limittyy taloussuunnitelman käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksyy taloussuunnitelman 13.11. ja joulukuun 11. päivänä on strategian käsittelyn vuoro.

Pureudu Vantaan talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018 - 2021 osoitteessa:

Julkaistu: 1.1.0001 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter