Leinelän päiväkodissa liikkuminen on kaikkien yhteinen asia

lapsi rullailee mahalaudalla

Vantaalainen Leinelän päiväkoti on vuoden Ilo kasvaa liikkuen -varhaiskasvatusyksikkö. Yksikössä liikkuminen on tuotu osaksi kaikkea päivän normaalia toimintaa. Esteitä on purettu sekä konkreettisesti raivaamalla lisää tilaa liikkumiselle että muokkaamalla sääntöjä tukemaan aktiivisuutta yksikön arjessa. Palkinto luovutettiin pe 6.10 Varhaiskasvatusmessuilla Wanhassa satamassa, Helsingissä.
Leinelän päiväkodissa liikunnallisuuden korostaminen on kaiken toiminnan ja suunnittelun lähtökohta.

– Tärkein muutos on tapahtunut asenteissa. Aikuiset esimerkiksi varovat juoksevia lapsia sen sijaan, että kielletään juokseminen, ettei sattuisi vahinkoja. Ilmapiiri on liikunnan salliva ja siihen kannustava, päiväkodin johtaja Hannele Tuominiemi iloitsee.

Vuoden Ilo kasvaa liikkuen -yksikön valinnassa painotettiin tänä vuonna erityisesti lasten osallisuuden huomioimista. Osallisuus olikin yksi tärkeä syy siihen, että valinta osui 34 hakijasta juuri Leinelän päiväkotiin.

– Leinelän päiväkodissa lasten toiveet huomioidaan kaikessa toiminnassa. Toimintaa rakennetaan lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille, ja lapset on otettu mukaan myös arvioinnin kehittämiseen, asiantuntija Nina Korhonen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta perustelee.

Aikuisilla on Leinelän päiväkodissa tärkeä rooli liikkumisen mahdollistajana. Henkilökunta havainnoi lasten mielenkiinnon kohteita ja liikkumista, näyttää mallia sekä innostaa liikkumaan. Jokaisella lapsiryhmällä on muun muassa oma vuosikello liikuntaan. Myös vanhemmat on haastettu mukaan.

– Olemme tietoisempia arjen liikunnan kehittämisestä ja lasten havainnoimisesta. Käytävät täyttyvät lapsista ja liikkumisesta, olemme hankkineet lisää välineitä ja ryhmät tekevät viikoittaisia metsäretkiä. Liikunta näkyy ja kuuluu arjessa joka päivä, Tuominiemi kertoo tapahtuneista muutoksista.

Myös henkilöstö liikkuu yhdessä: tarjolla on muun muassa metsäretkiä, hölkkäiltoja, porrastreenejä ja rentoutusvenyttelyä.

Leikkien liikkumaan -hanke

Leinelän päiväkoti on mukana Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen yhteisessä Leikkien liikkumaan -yhteistyöhankkeessa. Vantaan kaupunki haluaa tarjota kuntalaisille hyvät edellytykset elämään, missä liikunnallinen elämäntapa on tärkeässä roolissa.

– Fyysisen aktiivisuuden tottumukset alkavat kehittyä jo ennen kouluikää, joten päätimme lähteä soveltamaan Liikkuva koulu -toiminnassa kehitettyjä hyviä käytäntöjä varhaiskasvatukseen. Kontakti lapsiperheisiin on päiväkoti-iässä tiivis, joten pystymme vaikuttamaan tätä kautta myös perheisiin, Vantaan kaupungin liikuntapäällikkö Leena Rusanen kertoo.

Hankkeessa muokataan olosuhteita ja toimintatapoja fyysistä aktiivisuutta suosiviksi projektityöntekijänä toimivan liikunnanohjaajan avulla yhteistyössä kasvattajien kanssa. Lisäksi esimerkiksi tarjotaan eri teemaisia työpajoja päiväkodin johtajille ja kasvattajille, ja projektityöntekijänä toimiva liikunnanohjaaja on mukana päiväkotien arjessa.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma palkitsee vuosittain Vuoden Ilo kasvaa liikkuen -varhaiskasvatusyksikön. Tunnustuksen tavoitteena on tuoda esille arvokasta työtä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseksi ja lasten liikunnan lisäämiseksi.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma, joka siirtyi Olympiakomiteasta Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen elokuussa 2017. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Julkaistu: 9.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter