Yleisötilaisuus Kiilan kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arvioinnista 23.10.

Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kiilassa Hansakalliontiellä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt, ja hankkeesta ja sen arviointiohjelmasta pidetään yleisötilaisuus Seutulan VPK-talolla maanantaina 23.10.2017 kello 18 - 20, osoitteessa Katriinantie 71, 01760 Vantaa.

Lemmikäinen Infran hanke voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen vaiheeseen: alueen esirakentamiseen ja varsinaiseen valmistus- sekä kierrätystoimintaan. Alueen tasaus edellyttää kallio- ja moreenikiviainesten louhintaa ja kaivua. Esirakentamisen jälkeen kiinteistölle on tarkoitus sijoittaa asfaltti- ja betoniasemat sekä kiinteä murskaamo. Betonin- ja asfaltinvalmistuksen lisäksi alueella vastaanotetaan, käsitellään ja kierrätetään asfalttia, betonia, betonilietettä sekä ylijäämämaita ja -louheita.

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä 16.11.2017 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa: "Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotaloushanke YVA/ Martti Pelkkikangas".

Lisätietoja ja arviointiohjelma hankkeen sivuilta.

Julkaistu: 18.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter