Lisätilaa työllisyyspalveluille

Kaupungilla on kolme valmennustaloa, joissa järjestetään pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. Näistä valmennustalo Reeliin keskitetään useita toimintoja ja työskentely- ja varastointitilaa vaativaa toimintaa. Tiloissa toimii nykyisin pesula, kalustekierrätys ja logistiikkapaja. Näiden lisäksi tiloihin tulee remonttipaja sekä uusioverstas, jossa muun muassa kierrätetään kaupungin käytöstä poistettuja tietoteknisiä laitteita ja korjataan polkupyöriä. Reelin tilat laajenevat 836,5 neliöstä 2 086,5 neliöön. Tiloihin tulee 60 uutta asiakaspaikkaa muista valmennustaloista siirtyvien paikkojen lisäksi.

Uusimaa-ohjelmassa on huomioitu Vantaan vahvuudet

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan maakuntahallitukselle lausunnon Uusimaa-ohjelman luonnoksesta. Osa ohjelman nostoista on ennenaikaisia. Sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan muuttamaan Uudenmaan maakunnan tehtäviä. Ohjelma sisältää hyviä ja kannatettavia toimenpiteitä, joiden toteutus on pääosin kuntien tai muiden toimijoiden vastuulla. Uudenmaan liiton mahdollisuudet ovat rajalliset.

Yhteistyön tiivistäminen verrokkialueiden kanssa ja Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys on nostettu hyvin esille. Toimenpiteet Aasiaan suuntautuvan viennin edistämisessä, matkailumarkkinoinnissa ja investointien houkuttelussa ovat tärkeitä. Aviapolis-alueen kehittäminen kansainvälisenä keskuksena on merkityksellistä koko seudulle.

Vantaan elinvoiman kehittämisessä tunnistetaan paikalliset pk-sektorin klusterit ja vahvistetaan niiden tieto- ja osaamisintensiivisyyttä. Toimenpiteitä tarvitaan myös kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien houkutteluun.

Vantaalla toimivien kiertotalouden yritysten muodostamia keskittymiä on tarkoitus kehittää toimintaympäristöltään paremmaksi. Koska kyse on seudullisesta toiminnasta, tulisi kiertotaloutta tarkastella myös vaihemaakuntakaavatyössä. Monipuolinen luonto ja hyvin hoidetut viheralueet ovat voimavara ja vetovoimatekijä Uudellamaalla. Erityisesti joenvarsialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia tulee edistää.

Anders Vikström ruotsinkielisten palvelujen johtajaksi

Kaupunginhallitus valitsi kasvatustieteiden maisteri Anders Vikströmin ruotsinkielisten palveluiden johtajaksi. Hänen vastuullaan on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen. Virkaa haki 19 henkilöä, joista haastatteluihin kutsuttiin ensin neljä henkilöä ja toiseen haastatteluun kaksi henkilöä.

Lammasrinteelle kerrostalo

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi asemakaavamuutos Hämeenkylän Lammasrinteessä, jossa Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien kulmauksessa olevalle pysäköintitontille kaavoitetaan seitsemänkerroksinen asuintalo. Alkuperäinen esitys oli kahdeksankerroksinen. Muistutusten pohjalta uuden rakennuksen kerroslukua ja kerrosalaa on vähennetty. Tästä johtuen autopaikkojen vähimmäismäärää voidaan pienentää, joten muistutuksissa eniten vastustettua pysäköintikantta ei tarvita.

Julkaistu: 23.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter