Budjetti kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus saa maanantaina 30. lokakuuta käsiteltäväkseen vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2018–2021 taloussuunnitelman. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen asia etenee valtuuston päätettäväksi 13.11.

Vantaan talous on saatu paremmalle uralle ja velkaantuminen on taittunut. Kaupungin lainamäärä laskee selvästi vuonna 2017, ja tavoitteena on pitää lainakanta alle miljardissa valtuustokauden lopussa.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2018 ovat 424 miljoonaa euroa ja toimintamenot 1 508 miljoonaa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 9,4 prosenttia ja toimintamenot 3 prosenttia.

Vuosikate on ensi vuoden talousarviossa 104,5 miljoonaa euroa (viime vuonna 59,4 miljoonaa) ja poistot 113,1 miljoonaa, joista Kehäradan osuus on noin 22 miljoonaa. Vuoden 2018 talousarvion tilikauden tulos on -8,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 833 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 2,2 prosentin kasvua vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Lähivuosina investoidaan toimitiloihin

Talousarviossa vuoden 2018 investointimenot ovat 129,5 miljoonaa euroa ja investointiosan netto 125,5 miljoonaa. Tämän lisäksi investointiohjelma sisältää rahastojen 4,4 miljoonan euron investoinnit sekä liikelaitosten 1,8 miljoonan investoinnit.

Uudisrakentamiseen on vuodelle 2018 budjetoitu yhteensä 35,2 miljoonaa. Rahaa on varattu muun muassa Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen laajennukseen ja Aurinkokiven koulun toisen vaiheen rakennustöihin.

Korjaushankkeisiin käytetään ensi vuonna yhteensä 27,2 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät muun muassa Katriinan sairaalan B-osan, Tikkurilan uimahallin sekä useiden koulujen ja päiväkotien remontit. Sisäilmaongelmien poistamiseen on varattu 2,3 miljoonaa.

Kunnallistekniikan investointitaso nostetaan ensi vuonna 39,9 miljoonaan euroon korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi. Vanhojen asuinalueiden katuja ja liikenneturvallisuutta parannetaan noin 6 miljoonalla.

Vuoden 2018 kokonaisinvestoinneista pystytään arvion mukaan rahoittamaan tulorahoituksella 77 prosenttia, ja kaupungin lainakannan arvioidaan kasvavan 30 miljoonalla eurolla.

Tutustu lukuihin tarkemmin osoitteessa vantaa.fi/talousarvio.

Muita listalla olevia asioita

  • Kaupunginjohtajan viran täyttäminen
  • Asemakaavamuutos Myyrmäessä: kerrostaloasuntoja Kilterinkujalle
  • Vantaan tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2018

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 26.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter