Asukastilaisuus Metsopuistosta ja Ankkapuistosta keskiviikkona 8.11.

Ankkapuisto syksyllä 2017

Korsossa uudistetaan lähivuosina Rekolanojan varrella sijaitsevia Metsopuistoa ja Ankkapuistoa.

Puistojen suunnitelmista järjestetään asukastilaisuus keskiviikkona 8.11. Korson Lumossa (Urpiaisentie 14). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla 17.45 ja päättyy noin kello 20.

Asukastilaisuus on työpajamuotoinen. Tilaisuudessa esitellään Metsopuiston puistosuunnitelman ja Ankkapuiston rakentamissuunnitelman luonnoksia.

Metsopuistoon on käynnistetty yleissuunnittelu, jonka tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen sekä parantaa alueen käyttöarvoa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä niin, että alueen luontoarvot säilyvät. 1990-luvulla rakennetut reitit ja sillat parannetaan talvikunnossapidettäviksi.

Ankkapuistossa on parhaillaan käynnissä lampien ruoppaus, rantojen kunnostus sekä siltojen ja padon uusimistyö. Nyt esiteltävässä rakentamissuunnitelmassa on tavoitteena kunnostaa koko puisto, sen käytäväverkko, rakenteet ja toiminnat nykyisiä käyttötarpeita vastaavaksi, turvalliseksi ja edustavaksi kokonaisuudeksi. Erityishuomio suunnittelussa on valaistuksen parantamisessa sekä kasvillisuuden kehittämisessä.

Metsopuiston puistosuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2018. Ankkapuiston rakentamissuunnitelmat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Puistojen rakentaminen jatkuu vuonna 2018.

Ankkapuiston ja Metsopuiston verkkosivut

Julkaistu: 30.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter