Vantaa on valittu kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Lavangon meluvalli on rakennettu purkubetonista.
Lavangon meluvalli on rakennettu purkubetonista.

Vantaa on valittu yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta.

Muut kunnat ovat Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi ja Turku. Kunnat ovat sitoutuneet viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin.

Ensimmäisenä kuntaverkostona kunnat aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Pääkaupunkiseudulla jätehuoltoa hoitaa HSY, joka on sitoutunut hankkeeseen Vantaan kumppanina.

Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla alueensa kiertotaloutta. Ne käynnistävät uutta liiketoimintaa, aktivoivat alueensa asukkaita ja rakentavat uutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Vantaan toimenpiteillä hävikkiruoka ja purkubetoni otetaan tehokkaasti käyttöön

Vantaalla toteutettuja kiertotalouden toimenpiteitä ovat muun muassa Yhteinen pöytä sekä purkubetonin käyttö.

Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien käynnistämä kaupungin alueella toimiva hävikkiruoan keskitetty logistiikkapalvelu, johon liittyy tärkeänä osana osallistava kansalaistoiminta. Yhteinen pöytä ei jaa suoraa ruoka-apua, vaan sen tekevät verkoston noin 35 vantaalaista toimijaa, kuten seurakunnat kirkot, asukastilat ja järjestöt. Verkostoon kuuluu myös noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut). Hävikin kuljetuksesta verkostoon vastaa Vantaan kaupungin työllistävä hävikkiterminaali.

Vantaalla purkubetonin käyttö on lisääntynyt ja alkanut vakiintua infratekniikan rakentamisessa. Sitä on käytetty katurakenteisiin, kiinteistöjen korkotasojen korjauksiin ja maanmuotoiluun viherrakentamisessa. Aviapoliksen aluerakentamisessa tullaan käyttämään syntyvät hyötykäyttökelpoiset jätejakeet alueen infran rakentamiseen, jolloin minimoidaan kuljetukset ja luonnonmateriaalien käyttö alueella.

Lisäksi Vantaa on jäsenkuntana mukana Ekomossa, HSY:n perustamassa resurssitehokkaassa keskittymässä, jossa yritykset tekevät kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa. Ekomo tarjoaa kehitysalustan yrityksille ja luo edellytykset teollisille symbiooseille, kuten jätteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiselle.

Vantaan tavoitteena on kiertotalouden edistäminen ja resurssiviisaus

Nopeasti kasvava Vantaa on hakenut kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi, sillä kaupungin tavoitteena on kasvaa kestävästi ja käyttää luonnonvaroja ja raaka-aineita säästeliäästi. Vantaa pyrkii yhdessä HSY:n kanssa edistämään paikallisen kiertotalousklusterin syntyä sekä viemään omassa toiminnassaan kiertotaloutta eteenpäin. Samalla kaupunki kannustaa sekä luo edellytyksiä alan yrittäjyydelle. HSY haluaa myös kehittää alueellista kierrätysasteen laskentaa ja kehittää kiertotalouden tiedontuotantoa.

Vantaalla laaditaan parhaillaan resurssiviisauden tiekarttaa, jonka avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä tulevaisuuden kaupunkia, jossa luonnonvarojen käytetään säästeliäästi. Resurssiviisauden tiekartta on koko kaupunkitasoinen toimintamalli, jonka lisäksi toimialat laativat omat toimenpideohjelmansa tavoitteisiin pääsemiseksi.

Lisätietoja:

Julkaistu: 20.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter