Tekninen lautakunta hyväksyi Tikkurilan toimitalon hankesuunnitelman

Kielotie 13 rakennettavan uuden toimitalon tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 21.11. Asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupungin asiantuntijat ja tukipalvelujen henkilöstö työskentelevät tällä hetkellä enimmäkseen perinteisissä huonetoimistotiloissa. Uudesta toimitalosta tulee ns. monitilatoimisto, jossa on monipuolisesti tiloja eri käyttötarkoituksiin. Hankesuunnitelmassa kuvataan toimitalon tilatyypit, niiden pääasiallinen käyttötarkoitus ja mitoitus. Suunnitelma toimii tarkemman suunnittelun pohjana.

Uusi toimitalo valmistuu vuonna 2021. Talon toteuttajaa etsitään kilpailulla, joka käynnistyy tulevan talven aikana ja ratkeaa syksyyn 2018 mennessä. Kaupunki varaa rakennuksesta noin 10 000 m2 neliötä toimistotilaa omaan käyttöön. Tiloissa tulee työskentelemään noin 800 kaupungin työntekijää eri toimialoilta. Rakentamisvaiheen ajaksi Kielotie 13:sta purettavasta Kauppalantalosta siirtyy vuoden 2019 alusta lähtien väistötiloihin noin 300 työntekijää sekä katutason palvelutoiminnot. Ensisijaisesti väistötilat vuokrataan Tikkurilan alueelta.

Vesihuoltoa esitetään toteutettavaksi Kiilan ja Katriinan alueilla

Lautakunta hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman vuosille 2017-2026 (asia 13). Suunnitelmassa esitetään toteutettavaksi Kiilan Kuutamotien ja Tähtitien sekä Katriinan alueen vesihuolto. Vesihuolto alueilla toteutuu mikäli riittävän moni alueen asukas haluaa vesihuoltoon liittyä. Liittymishalukkuutta Kiilan osalta selvitetään asukkailta tulevana talvena 2017-18 ja Katriinan osalta myöhemmin.

Esittelijä täydensi esitystään kohdalla b) kehottaa HSY:tä varautumaan myös Riipiläntien vesihuollon toteuttamiseen
Lisäys johtuu siitä, että Riipiläntien jalankulku- ja pyörätie aiotaan toteuttaa vuosina 2021-2022 ja vesihuolto kannattaa toteuttaa samassa yhteydessä. Riipiläntien kevyen liikenteen väylän toteuttamisen aikataulu ei ollut vesihuollon kehittämissuunnitelmaa laadittaessa vielä tiedossa.

Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin

Jokiniemen koulu on oleellinen osa Tikkurilan suuralueen peruskouluverkkoa. Vuonna 2017 laaditun Vantaan väestöennusteen 2017– 2027 mukaan suuralueen perusopetusikäisten sekä varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa ennusteajanjakson ajan. Tämän lisäksi koulussa järjestettävä vammaisopetus on merkittävä osa kaupunkitasoisesti palvelutarjontaa. Koulua ja nykyistä koulun yhteydessä toimivaa Tiedonjyvän päiväkotia laajennetaan tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Hankkeen arvioitu kustannusennuste on noin 26 miljoonaa euroa. Opetuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen osaltaan 6.11. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Teknisen lautakunnan ensi vuoden kokouspäivät päätettiin seuraavasti: 30.1., 13.2., 20.3., 17.4., 8.5., 12.6., 21.8., 11.9., 2.10., 6.11. ja 11.12.2018

Lisäksi päätettiin mm. määrärahamuutosesityksistä, lausunnosta Koivukylänväylän kevyen liikenteen väylän rakentamista koskien ja Vantaan vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisestä.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi
Myös pöytäkirja tulee nähtäville ko. verkko-osoitteeseen.

Julkaistu: 22.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter