Digiloikka otettiin jo – nyt koodataan runoja

nuoria LivingLabissa

Äidinkielen tunnilla tulkitaan runon erilaisia merkityksiä ohjelmoimalla tietokone vaihtamaan sanojen järjestystä. Filosofian tunnilla pohditaan tekoälyn algoritmien eettisyyttä ja älykkäiden koneiden värittämää tulevaisuutta. Päivän päätteeksi musiikin tunnilla jokainen opiskelija luo oman kappaleen koodaamalla. Tämä voi olla vantaalaisen lukiolaisen arkea jo ensi vuonna.

Mitä tarvitaan työelämässä 2030?

On arvioitu, että yli puolet tämän päivän koululaisista työskentelee tulevaisuudessa työtehtävissä, joita ei ole vielä edes keksitty. Uudet teknologiat avaavat täysin uudenlaisia luovuuden areenoja ja nostattavat pohdittavaksi uudenlaisia yhteiskunnallisia ja filosofisia kysymyksiä.

Jo tänä päivänä robotit ja tekoäly voivat korvata ihmisiä niin vakuutusalalla, terveydenhuollossa kuin mainostoimistoissa. Millaisia taitoja tämän päivän lapset ja nuoret tarvitsevat pärjätäkseen työelämässä vuonna 2030 tai 2040?

Koodaus kuuluu kaikille

Koodaaminen on tulevaisuuden yleissivistystä. Sukupuolittuneet käsitykset ohjaavat kuitenkin edelleen merkittävällä tavalla nuorten valintoja, ja tämä näkyy valitettavasti myös vantaalaisten lukioiden järjestämillä robotiikan ja ohjelmoinnin kursseilla.

Vantaan lukiot etsivät ratkaisuja, joilla erityisesti tyttöjen teknologista pystyvyydentunnetta voidaan kasvattaa. Tänä syksynä käynnistyneessä Luovaa teknologiaa lukioihin -hankkeessa lisätään tietoisuutta eri teknologioihin liittyvistä mahdollisuuksista.

Uutta osaamista tarvitaan kaikilla aloilla

Hankkeen aikana tehdään kokeiluja, joissa kehitetään luovan ohjelmoinnin sovellusmahdollisuuksia eri oppiaineiden kursseilla, kuten musiikissa, kuvataiteessa, filosofiassa tai yhteiskuntaopissa.
Hankkeen tavoitteena on nostaa esille eri oppiaineiden ja innostavien esikuvien kautta uusien teknologioiden kehityksen tuomat mahdollisuudet eri aloilla sekä rohkaista kaikkia opiskelijoita kehittämään teknologista osaamistaan.

Julkaistu: 28.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter