Vantaan kaupungin kilpailuttama liha on 65 prosenttisesti suomalaista

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi alkuviikosta, että lihayhtiö HKScan Finland Oy on voittanut Vantaan kaupungin ateriapalveluiden tarjouskilpailun tuontilihoilla. Kyseisessä sopimuksessa Virosta, Ruotsista ja Saksasta tuotavan lihan määrä on noin 35 %. Vantaa hyödyntää hankinnoissaan mm. Motivan vastuullisten elintarvikkeiden hankintakriteerejä.

Viime kesänä käynnistynyt elintarvikkeiden kilpailutus oli jaettu kolmeen osa-alueeseen: liha, lihavalmisteet ja valmisruoat. Nyt keskustelua on käyty yhden osa-alueen eli lihan hankintapäätöksestä, jonka HKScan Finland Oy siis voitti. HKScan Finland Oy:n kaikesta sopimuksessa tarjoamasta lihasta noin 65 % on alkuperältään suomalaista. Lihan alkuperämaa on Suomi kaikkein suurimmassa lihatuotteessa eli naudan jauhelihassa. Myös mm. broilerin paistisuikaleessa, sianlihan paistisuikaleessa ja kalkkunan fileesuikaleessa alkuperämaa on Suomi.

Hankintalaki asettaa rajoituksia kilpailutusten valintakriteereille. Hankintalaki ei salli kotimaisuuden tai paikallisuuden käyttöä valintakriteerinä, vaan tätä pyritään edistämään muilla, esimerkiksi eläinten hyvinvointiin liittyvillä, vastuullisuuskriteereillä, joita Vantaan kaupunkikin käyttää hankintakilpailutuksissaan.

Vantaan kaupungin omistaman, ateriapalveluja Vantaan kaupungille tuottavan Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimitusjohtaja Liisa Sarjala pitää erittäin tärkeänä ruuan vastuullisuudesta käytävää keskustelua.
- HKScanin tarjoamat tuotteet täyttävät vaaditut laatu- ja vastuullisuuskriteerit, Sarjala painottaa.

Tarjouskilpailutus toteutettiin EU-hankintana avoimella menettelyllä. Tarjouspyynnön laadinnassa huomioitiin mm. seuraavat asiat:

  • ravitsemukselliset vaatimukset
  • vastuullisuusvaatimukset liittyen eläinten terveyteen ja hyvinvointiin
  • ympäristövaatimukset

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien kriteerien käyttämisellä taataan, että tarjouksen antavat yritykset tuottavat lihansa vastuullisesti. Huomioitavaa on, että Vantaan kaupunki ei ole missään vaiheessa kriteereissään vaatinut ulkomaista lihaa tai pyrkinyt edistämään ulkomaisen lihan tarjontaa vaan päinvastoin asetetuilla kriteereillä on tavoiteltu korkeampaa kotimaisuusastetta.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on laadittu Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Vantaan kaupungin hankintakeskuksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Vantti on merkittävin lihan, lihatuotteiden ja valmisruokien hankkija Vantaan kaupunkikonsernissa. Tarjouspyynnössä on arvioitu kalenterivuosittain hankittavaksi lihan määräksi 223 000 kg. HKScan Finland Oy:n tarjouksen arvo on noin 1.5 M€/kalenterivuodessa. Sopimus alkaa 1.1.2018 ja se on voimassa kaksi vuotta ja siinä on kaksi yhden vuoden optiovuotta käytettävissä.

Julkaistu: 30.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter