Tutustu Länsi-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon suunnitelmaan

Peltomaisemaa Vantaanlaaksossa

Länsi-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidolle on laadittu kehittämissuunnitelma.

Suunnitelma verkossa

Suunnitelmaa voi kommentoida 22.12.2017 saakka. Kommentit lähetetään Vantaan kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen Asematie 7, 01300 Vantaa tai kirjaamo@vantaa.fi.

Tavoitteena avoimet ja hoidetut pellot ja niityt

Pellot ja niityt ovat tärkeä osa Vantaan kulttuuriympäristöä ja viheralueverkostoa. Niillä on merkitystä myös asukkaiden viihtyisyyden ja virkistyskäytön sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelman päätavoitteena on kohteiden säilyttäminen avoimena suunnitelmallisen viljelyn ja hoidon myötä. Muita tavoitteita ovat muun muassa alueiden hoitomenetelmien selvittäminen ja kehittäminen, virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen, tiedonsaannin helpottaminen sekä laiduntamismahdollisuuksien kartoittaminen.

Länsi-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi kaupungin omistamilla mailla sijaitsevat avoimet alueet Myyrmäen ja Kivistön suuralueilla, yhteensä 90 aluekokonaisuutta, joiden yhteispinta-ala on 575 hehtaaria. Vantaan kaupungin viheralueyksikkö hoitaa kaupungin pelto- ja niittyalueita lukuun ottamatta yksityisille tahoille vuokrattuja kohteita. Suunnitelma on tulossa teknisen lautakunnan käsittelyyn kevään 2018 aikana.

Vastaavanlainen kehittämissuunnitelma laaditaan myös Itä- ja Keski-Vantaan pelloista ja niityistä vuonna 2018. Samalla kokeillaan muutamalla Länsi-Vantaan alueella erilaisten menetelmien toimivuutta ja arvioidaan kustannusvaikutuksia niittyjen peruskunnostuksessa ja hoidossa.

Maatalousmaisemien hoito Vantaalla

Julkaistu: 7.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter