Vantaan Hyvä työyhteisö 2017 -palkinnot Matarin päiväkodille ja Vantaa-infolle

Vantaan kaupunki on palkinnut Matarin päiväkodin pitkäjänteisestä kehittämistyöstä Hyvä työyhteisö 2017 -palkinnolla. Vantaa-infolle myönnettiin kunniamaininta uudenlaisesta asiakaslähtöisestä palvelukonseptista. Molemmat työyhteisöt saivat 4000 euron suuruisen palkinnon.

”Matarin päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on systemaattisesti kehitetty useiden vuosien ajan lapsi- ja perhelähtöistä toimintaa sekä johtamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Pitkäjänteisen kehittämisen tulokset näkyvät hyvinä asiakas- ja henkilöstötuloksina”, toteaa palkinnon valmisteluryhmään kuulunut kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi.

Matarista välittyy vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden ilmapiiri, joka näkyy vahvana perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä niin päiväkodissa kuin perhepäivähoidossakin. Pelisäännöt sovitaan ja tiimisopimukset tehdään yhdessä. Työtä tehdään suurella sydämellä ja päivähoito sykkii elinvoimaa koko pienalueelle.

”Matarissa vahvistetaan lasten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia erinomaisella tavalla. Päivähoidossa lapset liikkuvat paljon ja lasten tunnetaitojen kehittyminen on arjen toiminnan keskiössä: kansallisenkin vertailun mukaan lapset voivat hyvin ja stressittömästi. Matarin päiväkoti on oivallinen esimerkki siitä, miten tavanomaisessakin toimintaympäristössä voidaan tuottaa ja mittavasti kehittää poikkeuksellisen lapsi- ja perhelähtöistä toimintaa”, Honkanummi toteaa palkitsemisperusteista.

Vantaa-info on monipuolinen palveluiden tavaratalo

Vantaa-info tarjoaa kaupunkilaisille laajan kirjon asiointi- ja neuvontapalveluja. Vantaa-infon yhteistyökumppaneita ovat mm. HSL, Kela, maistraatti, MLL, Netticket, Poliisin lupapalvelut, Te-palvelut ja Verohallinto. Vantaa-infosta saa tukea mm. verkkoasiointiin ja digitaalisiin palveluihin.

Vantaa-infon kunniamaininta perustuu poikkeuksellisen hyvään uudenlaisen palvelukonseptin kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Vantaa-infon asiakaskuntana ovat kaikki vantaalaiset. Se on auki aamusta iltaan ja se palvelee kolmessa toimipisteessä ja puhelinpalveluna. Avoimessa palvelussa kohtaamisen kulttuurin luominen on asiakaskokemuksen ytimessä.

Hyvä työyhteisö -palkintoa on jaettu Vantaalla vuodesta 2001. Vantaan visiona on olla työntekijöille maan parhaiten johdettu kaupunki.

Lisätietoja antavat: Henkilöstöpäällikkö Kirsi-Marja Lievonen, Vantaan kaupunki. kirsi-marja.lievonen@vantaa.fi, puh: 040 570 5593.
Palvelupäällikkö Ulla Virtanen, Vantaa-info, kuntalaispalvelut, ulla.virtanen@vantaa.fi, puh: 050 314 5641.

Julkaistu: 7.12.2017 
(muokattu: )