Piia Vuorela aloittaa Vantaalla terveyspalvelujen johtajana 1.1.2018

Vantaan kaupungin terveyspalvelujen johtajaksi on valittu erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorela. Hän aloittaa työnsä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla 1.1.2018.

Terveyspalvelujen johtajana hän vastaa terveydenhuollon avopalvelujen, ennalta ehkäisevän terveydenhuollon, kuntoutuspalvelujen, mielenterveyspalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä. Terveyspalvelujen johtaja toimii terveydenhuoltolain mukaisena terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä.

Piia Vuorela on aikaisemmin työskennellyt Suomalainen lääkäriseura Duodecimin palveluksessa. Duodecimissa hänen tehtävänään on ollut laatia kansallisia, näyttöön perustuvia ja riippumattomia hoitosuosituksia terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi. Käytännön lääkärin uransa Piia Vuorela on aloittanut Vantaalla, Katriinan sairaalassa. Sittemmin Piia Vuorela on työskennellyt 15 vuotta erikoissairaanhoidossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Piia Vuorela ohjaa kahta väitöskirjaa hoidon kustannuksista.

Uudessa tehtävässään Vantaalla Piia Vuorela toivoo voivansa vaikuttaa niin hoidon saatavuuteen, laatuun kuin kustannuksiinkin. Sujuvaa hoitopolkua Vantaan perusterveydenhuollon ja HUSin erikoissairaanhoidon välillä hän pitää myös tärkeänä.

- Olen erittäin innostunut ja kiitollinen siitä, että pääsen kehittämään vantaalaisia terveyspalveluita, sanoo Piia Vuorela. - Jonojen kukistaminen on yksi suuri haaste, johon haluan yhdessä Vantaan ammattilaisten kanssa tarttua.

Julkaistu: 14.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter