Toimitilojen ja kunnallistekniikan ensi vuoden rakentamishankkeet teknisessä lautakunnassa

Teknisen lautakunnan vuoden viimeisessä kokouksessa 19.12. käsitellään muun muassa ensi vuoden rakentamisohjelmia toimitila- ja kunnallistekniikan rakentamisen osalta (asiat 14-17).

Tilakeskuksen uudishankkeisiin on vuoden 2018 talousarviossa varattu noin 35 miljoonaa euroa. Rakenteilla olevista uudisrakennushankkeista ensi vuonna valmistuvat Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Uomarinteen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Martinlaakson päiväkoti, Hämeenkylän väistötilakoulun liikuntahalli Sanomalaan, Kartanokosken urheilupuiston huoltorakennus sisältäen viheralueyksikön työkonetilat ja Katrinebergin maatilan konehalli- ja katosrakennukset. Kokonaan 2018 toteutettavia hankkeita ovat Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset, Voimalatien tukikohdan kalustosuoja- ja puuntyöstötilat ja vuokrapaviljonkikoulu Pakkalaan. Vuoden lopulla rakennusvaiheessa ovat 2018 aloitetut hankkeet, joita ovat: Aurinkokiven koulun II vaihe, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan, Kaivokselan II ja Tikkurilan Neilikkatien päiväkodit.

Konserniyhtiö VAV:n rahoituksella vuonna 2018 on valmistumassa Koivuhakaan Koisoniittyhankkeen puitteissa erityisryhmien asumis- ja palvelutiloja sekä Martinlaaksoon 15 vammaisten palveluasuntoa sisältävä hanke osoitteessa Martinlaaksonkuja 2b. 2019 valmistuu Tikkurilaan toinen 15 vammaispalveluasuntoa sisältävä hanke osoitteessa Orvokkitie 4 sekä Myyrmäkeen palveluasuntohanke -Myyrmäen vanhustenkeskus. Edellä mainittujen VAV hankkeiden rakennustyöt on aloitettu 2017. VTK:n hankkeena 2018 aloitetaan 2019 valmistuvan Ylästön II koulun rakennusvaihe.

Toimitilojen korjausrakentamiseen on varattu noin 27 miljoonaa euroa. Suurimmat valmistuvat korjaushankkeet ovat Katriinan sairaalan B-osan ja Håkansbölen kartanoalueen Pehtoorintalon remontit. Vuoden aikana aloitettavista ja valmistuvista hankkeista merkittävimmät ovat Uomarinteen vanhojen koulutilojen muutostyöt, Kuusikon koulun korjaustyöt sekä seitsemän päiväkodin (Hämevaara, Solkikuja, Malminiitty, Urheilupuisto, Havukallio, Koskimylly, Vartiokuja) korjaustyöt. Kesäkaudella aloitetaan Havukosken koulun peruskorjaus, Lehtikuusen koulun liikuntasalin sekä Tikkurilan uimahallin korjaustyöt, jotka valmistuvat 2019.

Kunnallistekniikan investointeihin varattu määräraha on yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Merkittävimmät rakennushankkeet kohdistuvat Kivistön uusien asemakaava-alueiden ja Keimolanmäen edellyttämiin katu- ja vesihuoltoyhteyksiin. Kivistön kaupunkikeskukseen liittyviä suuria kadunrakennushankkeita käynnistetään, jotta kaupunkikeskuksen rakennustöiden aloittaminen voidaan varmistaa. Vanhojen asuinalueiden katu- ja vesihuoltoverkostojen perusparantamiseen liittyviä hankkeita on rakenteilla mm. Joukontiellä, Honkatiellä, Katajatiellä sekä Kaunokkikujalla. Merkittävänä liikenneturvallisuuden parantamishankkeena toteutetaan Länsimäentien ja Maratontien kiertoliittymä. Valtion kanssa yhteishankkeena toteutetaan meluesteitä VT4:llä Metsolan asuinalueen kohdalla.
Viheralueyksikön keskeisimpiä hankkeita ovat Kivistön Lipunkantajapuisto, Tikkurilan jokirannan kehittämishanke sekä Korson keskuspuiston perusparantaminen.

Käsittelyssä Rajatorpan ja Hämeenkylän koulujen allianssikumppanin valinta

Rajatorppaan ja Hämeenkylään rakennetaan kaksi ensimmäistä täysin ”uusi oppimisympäristö” – periaatteen mukaista koulurakennusta Vantaalla. Koulut sijaitsevat fyysisesti toistensa läheisyydessä ja ovat hyväksytyssä investointiohjelmassa ajallisesti limitettyinä peräkkäin: Rajatorpan koulu otetaan käyttöön viimeistään 31.12.2019 ja Hämeenkylän koulu 1.8.2020. Hankkeet toteutetaan integroidulla projektitoteutusmallilla, ns. allianssilla. Kouluhankkeet on yhdistetty yhdeksi hankkeeksi, jonka kustannukset ovat noin 32,5 miljoonaa euroa. Projektiallianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Kannustimin ja sanktioin toteutusta ohjataan laadullisiin, ajallisiin ja kustannustavoitteisiin. Mallin periaatteiden mukaan kaikki sopimuksen osapuolet hyötyvät onnistumisesta tai kärsivät ”epäonnistumisesta”.

Hämeenkylän koulu on purettu 2016 ja se toimii tällä hetkellä väistötiloissa Vantaankosken Sanomalassa. Rajatorpan koulu puolestaan jatkanee nykyisissä tiloissaan uuden koulun valmistumiseen saakka.

Lautakunnalle esitetään allianssikumppaniksi valittavan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt ryhmittymä NCC Rakennus Oy / Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy.

Lisäksi esityslistalla mm.

• Kivistön kaupunkikeskuksen monikäyttöiset kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri ja asukastilat sekä avoin päiväkoti -tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 9). Kivistön kaupunkikeskuksen ensimmäiseen vaiheeseen on suunnitteilla kauppakeskus, jonka on määrä valmistua 2020. Kauppakeskuksen 1.kerrokseen esitetään sijoitettavaksi yhteiskäyttöinen monitoimitila, johon sijoittuvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja asukastila sekä avoin päiväkoti.
• Katusuunnitelman hyväksyminen Korso/ Urpiaisentie Kulomäentien rampin kohdalla (asia 19)
• Katusuunnitelman hyväksyminen Rekola/ Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie (asia 20).

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi on luettavissa arviolta lauantaista 16.12. lähtien. Verkkosivujen päätösarkistossa on huoltotöistä johtuva käyttökatko 14.-15.12.

Julkaistu: 15.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter