Vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluita halutaan kehittää avoimesti toimien

Vantaan Sanomat kirjoitti 15.12. vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluiden suunnitteilla olevista muutoksista, joihin liittyy palvelujen kilpailuttaminen (vammaispalvelulain julkista liikennettä korvaava liikenne). Kuljetuspalvelut koostuvat kahdesta osasta: matkojen välityksestä ja kuljettamisesta.

Suunnitteilla oleva muutos koskee myös muita Uudenmaan kuntia ja muutokseen liittyen on järjestetty kymmenen kuulemistilaisuutta eri paikkakunnilla. Kuulemistilaisuudet on järjestetty suunnittelun tässä vaiheessa, koska halutaan varmistaa se, että palvelujen käyttäjät saavat hyvissä ajoin kuulla suunnitelmista ja pystyvät vaikuttamaan kuljetuspalvelujen toteuttamistapaan.

Vantaalla järjestettiin kuulemistilaisuus 12.12. Pahoittelemme, että kutsu kuulemistilaisuuteen ei tavoittanut kaikkia vanhus- ja vammaispalvelujen kuljetuksia käyttäviä henkilöitä ja järjestöjä. Saadun palautteen perusteella järjestetään toinen kuulemistilaisuus 17.1.2017 klo 17-19 kaupungintalolla (Asematie 7). Valmistelu halutaan tehdä avoimesti. Seuraava kuulemistilaisuus videoidaan live-lähetyksenä Vantaa-kanavalla, jotta mahdollisimman moni pystyisi seuraamaan ja myös kommentoimaan keskustelua (www.vantaakanava.fi) .

Muutoksen taustalla on parhaillaan valmisteltavana oleva henkilöliikennelain muutos, joka saattaa merkitä taksihintojen ja taksilupien vapautumista. Jatkossa taksiluvat eivät välttämättä ole sidoksissa paikkakuntiin, kuten ennen. Uuden lainsäädännön on määrä tulla voimaan 1.7.2018.

Hankintalainsäädäntö määrää, että julkisen sektorin on kilpailutettava palvelunsa. Näin on tarkoitus nyt tehdä vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluiden kohdalla. Jatkossa kuljetuspalvelukyytejä tarjoavat asiakkaille kilpailutuksen kautta valitut yksityiset kuljetuspalveluyrittäjät.

Vantaan Sanomien artikkelista voi saada sen kuvan, että kaupunki olisi ostamassa kuljetuspalveluita Helsingin matkapalvelukeskuksesta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan matkapalvelukeskus olisi taho, joka jatkossa ottaisi vastaan tilaukset, yhdistelisi kuljetuksia siltä osin, kun niitä on mahdollista ja välittäisi ne yksityisten liikennöintiyritysten ajoneuvoille.

Matka saisi yhdistelyn vuoksi pidentyä enintään puoli tuntia vastaavaan yhdistelemättömään matkaan verrattuna. Matkapalvelukeskus myös valvoisi kuljetuspalvelujen laatua ja sitä, että kuljetukset hoidetaan sopimusten mukaisesti.

Hankintaa on valmisteltu yhteistyössä useiden kuntien kanssa. Liikennöinnin palvelukuvaus tulee julkisesti kommentoitavaksi. Mitään poliittisia päätöksiä järjestämistavasta ei ole Vantaalla tehty, vaan kyse on tässä vaiheessa ollut yhden järjestämisvaihtoehdon selvittämisestä.

Toivomme, että 17.1. pidettävä kuulemistilaisuus hälventää käsityksiä siitä, että valmistelua haluttaisiin tehdä salassa. Näin ei todellakaan ole. Vain avoimesti toimien pääsemme hyvään lopputulokseen.

Minna Lahnalampi-Lahtinen
vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Julkaistu: 15.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter