Tekninen lautakunta hyväksyi toimitilojen ja kunnallistekniikan ensi vuoden rakentamisohjelmat

Teknisen lautakunnan vuoden viimeisessä kokouksessa 19.12. hyväksyttiin ensi vuoden rakentamisohjelmat toimitila- ja kunnallistekniikan rakentamisen osalta (asiat 14-17).

Tilakeskuksen uudishankkeisiin on vuoden 2018 talousarviossa varattu noin 35 miljoonaa euroa ja korjausrakentamiseen noin 27 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan investointeihin varattu määräraha on yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Keskeisempiä rakentamishankkeita on eritelty ennakkotiedotteessa.

Rajatorpan ja Hämeenkylän koulujen allianssikumppani valittiin

Kumppaniksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt ryhmittymä NCC Rakennus Oy / Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy (asia 11). Rajatorppaan ja Hämeenkylään rakennetaan kaksi ensimmäistä täysin ”uusi oppimisympäristö” – periaatteen mukaista koulurakennusta Vantaalla. Hankkeet toteutetaan integroidulla projektitoteutusmallilla, ns. allianssilla. Kouluhankkeet on yhdistetty yhdeksi hankkeeksi, jonka kustannukset ovat noin 32,5 miljoonaa euroa. Rajatorpan koulu otetaan käyttöön viimeistään 31.12.2019 ja Hämeenkylän koulu 1.8.2020. Hämeenkylän koulu on purettu 2016 ja se toimii tällä hetkellä väistötiloissa Vantaankosken Sanomalassa. Rajatorpan koulu puolestaan jatkanee nykyisissä tiloissaan uuden koulun valmistumiseen saakka.

Kivistön kauppakeskukseen kirjasto sekä kulttuuri- ja kokoontumistilaa

Kivistöön on suunnitteilla kauppakeskus, jonka on määrä valmistua 2020. Kauppakeskuksen 1.kerrokseen esitetään sijoitettavaksi yhteiskäyttöinen monitoimitila, johon sijoittuvat kirjasto, kulttuuri-, nuoriso- ja asukastila sekä avoin päiväkoti. Lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman (asia 9). Kivistön kauppakeskukseen sijoittuvan kirjaston tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytty jo vuonna 2015. Tällöin tilatarve oli 500 m2. Hankkeen viivästyessä ja väestön kasvaessa alueella kirjaston tilantarve on kasvanut. Kivistössä on myös tarvetta asukastilalle ja avoimelle päiväkodille. Näin ollen esitetty tilatarve on nyt 1500 m2. Tilat vuokrataan kauppakeskustoimijalta. Kauppakeskuksen 2. kerrokseen suunnitellusta Kivistön terveysasemasta on tehty erillinen tarveselvitys ja hankesuunnitelma ja vuokrauksen esisopimus vuonna 2015.

Entisestä Orvokkitien koulusta lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki

Kohteessa on toiminut kuvataidekoulu ja noin kolmannes musiikkiopistosta. Nyt tehtävien korjausten jälkeen tiloihin mahtuu musiikkiopiston toimintaa aiempaa laajemmin. Tilat suunnitellaan niin, että ne ovat monipuolisesti myös perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnan sekä kuntalaisten käytössä. Peruskorjaus kustantaa noin 6,5 miljoonaa euroa. Lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen (asia 8).

Lisäksi päätettiin muun muassa:

• Tarkentaa Tikkurilan päiväkodin tavoitehintaa 8 340 000 euroon. Hinnannousua aiempaan on 360 000 euroa. (asia 10)
• Vuokrata VAV Asunnot Oy:ltä Martinlaaksonkuja 2b:stä 15 asuntoa palvelutiloineen sekä ryhmätoimintatila erityisasumiskäyttöön kehitysvammaisille. (asia 12)
• Hyväksyä maarakennuskonepalveluiden palveluntuottajat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Hankinta kilpailutettiin avoimella menettelyllä. (asia 18)
• Hyväksyä katusuunnitelma Korsossa: Urpiaisentie Kulomäentien rampin kohdalla. (asia 19)
• Hyväksyä katusuunnitelma Rekolassa: Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie. (asia 20)

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi asia 13 VTK Kiinteistöt Oy:ltä vuokrattujen liikuntakiinteistöjen sopimusehtojen muutokset, joka jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter