Kiilassa vaahdonneen ojan vesinäytteissä ei merkittäviä löydöksiä

Kiilan teollisuusalueella hulevesien purkuojaan on kertynyt vaahtoa. Vaahtoavasta ojasta tulleen ilmoituksen perusteella Vantaan ympäristökeskus kävi 1.12. ottamassa ojasta vesinäytteitä läheltä Hanskalliontietä. Myös Purkupiha Oy otti vesinäytteitä purkuputken päästä. Ympäristökeskuksen ottamat näytteet on nyt analysoitu ja tuloksissa ei ollut huolestuttavia löydöksiä. Tulokset ovat samansuuntaiset Purkupiha Oy:n ottaman näytteen tulosten kanssa.

Molemmista näytteistä löytyi pieniä pitoisuuksia PAH -yhdisteitä. PAH -yhdisteitä löytyy usein kaupunkialueiden hulevesistä. Ympäristökeskuksen näytteestä analysoitiin myös VOC -yhdisteet. Niitä löytyi pieniä pitoisuuksia, muun muassa bensiinin lisäaineita. Näitä aineita esiintyy usein esimerkiksi parkkialueiden vesissä.

Alkuaineista löytyi suurempia pitoisuuksia rikistä ja piistä. Rikkiä oli 29 mg/l, mikä selittää lammesta aiheutuvan hajun. Veden alle jäänyt orgaaninen aines, kuten kasvillisuus, bakteerien anaerobisesti hajottamana synnyttää epämiellyttävää hajua. Lisäksi ojan vedessä oli alkuaine piitä 15 mg/l. Pii on maankuoren toiseksi yleisin alkuaine sekä piidioksidina sitä käytetään yhtenä sementin pääkomponenteista. Pii ja rikki ovat normaaleja maaperässä esiintyviä alkuaineita.

Purkupiha Oy:llä on Vantaan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa betoni- ja tiilijätteen vastaanottamiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen maanrakentamisessa. Lupa on voimassa 31.12.2018 asti. Purkupiha Oy:n ympäristölupa velvoittaa ottamaan kyseisestä ojasta vesinäytteet kahdesti vuodessa. Näin toimitaan jatkossakin. Lisäksi toiminnanharjoittaja on asettanut luvan mukaisen vakuuden toiminnan ajaksi.

Rakennusvalvonta on hyväksynyt kiinteistön hulevesisuunnitelman. Ojastoon rakennetaan pysyvä hulevesien pumppausasema. Jotta suunnitelman mukainen hulevesijärjestelmä pystytään rakentamaan, pitää metsään kertynyt hulevesilampi ensin tyhjentää.

Kiilassa vaahdonneesta ojasta uutisoitiin Helsingin Sanomissa 2.12.2017.

Vantaan kaupungin aiempi tiedote aiheesta Vantaa selvittää Kiilan toimintojen vaikutuksia ympäristöön 7.12.2017.

Julkaistu: 20.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter