Ympäristölautakunnan päätöksiä vuoden viimeisestä kokouksesta

Vantaan ympäristölautakunta käsitteli Kova-Kromi Oy:n ympäristölupaa vuoden viimeisessä kokouksessaan 20.12. (asia 5). Asia päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan pintakäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muutosta. Aikaisemman ympäristöluvan myönsi Uudenmaan ympäristökeskus ja se myönnettiin sekä kromipintakäsittelytoiminnalle että kromihyrdoksidilietteen käsittelylle. Jätteen käsittelytoiminta on kuitenkin laitoksella päättynyt ja kromihydrosidiliete kuljetetaan toisaalle käsiteltäväksi. Laitoksen toiminta on siis tältä osin supistunut ja ympäristöluvan päivitys tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta. Laitos sijaitsee Vantaan Ilolan teollisuusalueella, joka on Vantaan asemakaavassa merkitty toimitilarakennusten ja ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Lautakunta päätti myös mm.:

• Hyväksyä Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2018 (asia 4)
• Merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen hylätä DP Recycling Oy:n ympäristölupahakemus osoitteessa Sienitie 46, Helsinki (asia 6)
• Vahvistaa eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 § mukaisten palkkioiden enimmäismäärä vuodelle 2018 (asia 7).

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti paitsi edellä mainittu pöydälle jätetty Kova-Kromi Oy:n ympäristölupahakemus.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 20.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter