Hyvinvointikatsaus kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 8.1. kokouksessaan vuoden 2017 hyvinvointikatsausta. Katsaus kokoaa yhteen tietoa vantaalaisten hyvinvoinnista sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.

Vantaan väestö kasvaa edelleen nopeasti. Kasvu on vahvasti vieraskielisten varassa; heidän osuutensa väestöstä on Vantaalla noussut maan korkeimmaksi. Vuoden 2016 lopulla 16,6 prosenttia oli vieraskielisiä. Suurimmat kieliryhmät vieraskielisten joukossa ovat viro ja venäjä. Nopea väestönkasvu pitää väestörakenteen valtakunnallisesti verrattuna nuorena. Ikäihmisten määrä kasvaa Vantaalla kuitenkin nopeasti, ja tämä tuo lähivuosina paineita hyvinvointityölle.

Työttömyys kääntyi Vantaalla laskuun vuonna 2016, ja viime lokakuussa työttömyysaste oli 9,7 prosenttia. Suurten kaupunkien joukossa Vantaan työttömyysaste oli Espoon jälkeen toiseksi alin.

Suurten kaupunkien joukossa Vantaa on tulojaoltaan tasaisin. Toimeentulotukea saavien osuudet niin nuorissa kuin työikäisissäkin ovat suurten kaupunkien korkeimpia. Myös asumistukea saavien kotitalouksien osuus on kasvanut viime vuosina.

Asukkaiden tyytyväisyys asuinalueiden turvallisuuteen on kasvanut.

Muita listalla olevia asioita

  • Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin remontin tarveselvitys
  • Tikkurilan kirkon korttelin asemakaavamuutos
  • Vantaanlaakson asemakaavamuutos: lisätilaa Vaisala Oyj:lle

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 5.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter